Usein kysyttyä häiriötilanteesta

Mistä saatavuushäiriössä on kyse?

Trimetopriimi-sulfonamidi- ja fluniksiinimeglumiini-injektioiden saatavuushäiriötilanne liittyy DEA-apuaineen kuluttajaturvallisuusepäilyyn. Neljän trimetopriimi-sulfonamidi-injektiovalmisteen sijasta markkinoilla on vain kaksi valmistetta (Oriprim vet inj ja Borgal vet inj.). Ruokaviraston tietojen mukaan suun kautta annettavien trimetopriimi-sulfonamidi- ja fluniksiinimeglumiinivalmisteiden saatavuuteen ei ole tulossa muutosta.

Eläinlääkevalmisteet, joissa DEA:ta on käytetty, ovat Suomessa kriittisen tärkeitä valmisteita.

Ruokavirasto pitää tilannetta huolestuttavana sekä resistenssitilanteen huononemisen että eläinten asianmukaisen hoidon ja hyvinvoinnin kannalta.

Miten kauan saatavuushäiriö kestää?

Saatavuushäiriön kestosta tai DEA:a sisältävän injektiovalmisteen (Flunixin vet inj) pysymisestä markkinoilla ei tällä hetkellä ole vielä tietoa. Myyntikieltoon asetetut valmisteet ovat Suomessa kriittisen tärkeitä. Fimea on ilmoittanut selvittävänsä vaihtoehtoja vastaavia vaikuttavia aineita sisältävien valmisteiden saamiseksi eläinten lääkintään.

Mikä on DEA?

DEA eli dietanoliamiini on synteettinen aine, jota käytetään laajasti teollisuudessa. Sitä on käytetty myös eläinlääkkeissä apuaineena (surfaktantti). DEA käyttö apuaineena on aiemmin ollut sallittua ja EU:ssa on katsottu, ettei DEA ole tarvinnut kuluttajaturvallisuuden arviointia (MRL-arviointi).

Onko DEA kuluttajalle turvallinen aine?

Euroopan lääkeviraston Eläinlääkekomitea (CVMP) on selvittänyt eläinlääkkeissä apuaineena käytetyn DEAn turvallisuutta kuluttajalle. Komitea päätyi arviossaan siihen, että olemassa olevan tiedon perusteella kuluttajaan kohdistuvaa riskiä ei voida sulkea pois, mikäli kuluttaja altistuu dietanoliamiinin jäämille elintarvikkeiden kautta. Tästä syystä DEAn turvallisesta määrästä tarvitaan lisätutkimuksia ja CVMP on katsonut, että DEA:lle on tehtävä MRL-hakemus kuluttajaturvallisuuden arvioimiseksi.

Saanko käyttää omassa varastossa olevat DEA:ta sisältävät valmisteet loppuun?

Eläinlääkäreillä ja tuotantotiloilla varastoissa olevat DEA-apuainetta sisältävät valmisteet voi käyttää loppuun noudattaen valmisteiden varoaikoja.

Jos mitään trimetopriimi-sulfonamidi-injektiota ei ole saatavilla, mitä valmistetta minun tulee käyttää?

Eläinlääkärin tulee lääkevalinnassaan ottaa huomioon mikrobilääkkeiden käyttösuositukset. Lisäksi näytteenotolla kannattaa selvittää aiheuttajamikrobi ja sen lääkeherkkyys lääkekäytön ohjeita päivitettäessä. Korvaavien valmisteiden saatavuudessa voi myös olla häiriöitä, joten on tarpeen varautua ja miettiä eri vaihtoehtoja.

Joudunko päivittämään tilan terveydenhuoltosuunnitelman, jos tila kuuluu valtakunnalliseen terveydenhuolto-ohjelmaan ja sinne luovutetaan lääkkeitä varalle?

Jos eläinlääkäri joutuu vaihtamaan käytössä olevan trimetopriimi-sulfonamidin esimerkiksi aminopenisilliiniin Sikava- tai Naseva-tiloilla, joille luovutetaan lääkkeitä tulevien tautitapausten varalle, tulee eläinlääkärin kirjallisesti ohjeistaa uuden lääkkeen oikea käyttö sekä päivittää tilan lääkkeidenkäyttösuunnitelma tältä osin.

Milloin voin käyttää tai luovuttaa tilalle fluorokinoloneja?

Trimetopriimi-sulfonamidien käyttöä ei saa ensisijaisesti korvata fluorokinoloneilla. Lainsäädännön mukaan fluorokinoloneja sisältäviä valmisteita saa käyttää eläimille vain, jos luotettavan mikrobiologisen diagnoosin ja herkkyysmäärityksen perusteella, epidemiologisen tiedon tai muiden eläinlääketieteellisesti perusteltujen syiden mukaan muuta tehokasta lääkettä ei ole käytettävissä tai muu hoito ei olisi riittävän tehokas. Fluorokinoloneja ei myöskään saa luovuttaa tulevien tautitapausten varalle valtakunnallisessa terveydenhuolto-ohjelmassa oleville tiloille.

Minulla on vielä fluniksiinimeglumiini-injektiovalmistetta käytössäni, mille eläimille minun tulisi sitä käyttää?

Fluniksiinimeglumiini on tärkeä kipulääke hevosilla ja monissa käyttöaiheissa, kuten ähkyn hoidossa, se tulisi antaa suonensisäisesti. Ruokavirasto suosittelee, että varastossa olevat fluniksiinimeglumiini-injektiovalmisteet varattaisiin vain hevosten käyttöön.

Sivu on viimeksi päivitetty 29.1.2019