Joulukuu 2019

Marraskuu 2019

 • Euroopan tilintarkastustuomioistuin on julkaissut raportin AMR-torjunnasta. Havaintojensa pohjalta tarkastajat suosittavat erityisesti, että jäsenvaltioille annettavaa tukea vahvistetaan, eläimille tarkoitettujen mikrobilääkkeiden maltillista käyttöä edistetään ja mikrobilääkeresistenssin seurantaa parannetaan ja mikrobilääkeresistenssiä koskevan tutkimuksen lisäämiseen tähtääviä EU:n strategioita lujitetaan.
  Raportin löydät eca.europa.eu-sivuilta
  Euroopan tilintarkastustuomioistuimen lehdistötiedotteeseen tästä linkistä.

- Euroopan antibioottipäivään ja maailman antibioottiviikkoon liittyviä uutisia

 • Fimea julkaisi yhteenvedon eläinten mikrobilääkekäytöstä: kokonaismyynti laski noin 8 % edelliseen vuoteen verrattuna. Fimean uutiseen pääset tästä.

 • Euroopan antibioottipäivänä julkaistun FINRES-Vet 2018 -raportin löydät Ruokaviraston sivuilta täältä. Keskeisimpiin tuloksiin voit tutustua raportista tehdystä infografiikasta. Raportin ja infografiikan ovat tehneet yhteistyössä Fimea, HY:n eläinlääketieteellinen tiedekunta ja Ruokavirasto.

 • Siipikarja-ala jatkaa vastuullista työtään antibioottiresistenssin ehkäisemiseksi. Ala on tehnyt päätöksen, ettei Suomessa jatkossakaan haluta käyttää siipikarjan lääkityksissä ihmisille kriittisen tärkeitä. Siipikarja on Suomessa hyvin tervettä. Esimerkiksi lihantuotantoon kasvatettavia tuotantopolven broilereita ei ole jouduttu lääkitsemään antibiootein kertaakaan viimeisten kymmenen vuoden aikana.  Tässä linkki Eläinten terveys ETT ry:n sivuilla julkaistuun uutiseen.

 • Helsingin yliopiston eläinlääketieteellisen tiedekunnan Euroopan antibioottipäivän uutinen:
  Antibioottien käytön vähentäminen on auttanut - mikrobilääkkeet tehoavat koirien bakteereihin entistä paremmin

 • Lemmikkien antibioottien käytöllä on väliä, todetaan THL:n blogista

Lokakuu 2019

 • Mikrobilääkkeiden kulutus tuotantoeläimille on Suomessa vähäistä. Suomen ja muiden Euroopan maiden mikrobilääkekäyttötietoa löytyy Euroopan lääkevirasto EMAn 9. ESVAC-raportista. Raportissa on mukana 31 maan tiedot. Lue lisää tiedotteesta Fimean sivuilta.

Syyskuu 2019

 • THL on julkaissut yhteenvedon Mikrobilääkeresistenssin torjunnan kansallisen toimintaohjelman (2017-2021) edistymisestä. Raportissa arvioidaan resistenssitilanteen kehittymistä Suomessa ja maailmalla vuosien 2017-2018 aikana sekä esitetään ennuste tulevasta kehityksestä ja arvioidaan tehtyjä toimenpiteitä. Löydät raportin STM:n hallinnonalan julkaisupalvelusta. Julkaisun pysyvä osoite on http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-343-387-8
 • Mikrobilääkeresistenssin torjuntaan panostettava jatkossa enemmän, todetaan Suomen zoonoosistrategian tavoitteiden tarkastelussa. Raportista 13.9. tehdyn uutisen löydät Zoonoosikeskuksen sivuilta.
 • Hygieniaopas eläinlääkärin vastaanotolle -julkaisun pysyvä osoite http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-366-008-3

Elokuu 2019

 • THL:n kesän aikana julkaisema infektiouutinen kysyy, onko meillä varaa olla panostamatta mikrobilääkeresistenssin torjuntaan. Lue infektiouutinen THL:n sivuilta.
 • Suomalaisilla eläinlääkäreillä ei ole normaaliväestöä enemmän antibiooteille vastustuskykyisiä MRSA- ja ESBL-bakteereja, selviää Helsingin yliopiston eläinlääketieteellisessä tiedekunnassa tehdystä tutkimuksesta, joka on julkaistu tänä kesänä. Lue lisää Helsingin yliopiston uutisesta.

Kesäkuu 2019

 • Tule mukaan antibioottiresistenssin torjuntaan! Ruokaviraston ja Helsingin yliopiston Eläinlääketieteellisen tiedekunnan tutkimusprojektissa on tehty uusi esite: Antibioottiresistenssi lihantuotannossa ja se löytyy sivuiltamme täältä.

Toukokuu 2019

 • Lemmikkien pakasteraakaruoissa ihmiseen tarttuvia bakteereita. Lue täältä lisää Ruokaviraston selvityksen tuloksista.

 • Suomi seuraa EU-ohjelman mukaisesti mikrobilääkeresistenssiä eläimistä eristetyistä bakteereista. EU-ohjelman lisäksi tehdään myös kansallista seurantaa esimerkiksi tautia aiheuttavista bakteereista. Lue lisää Ruokaviraston sivuilta (alaotsikko EU:n pakollinen resistenssiseuranta ja vapaaehtoinen kansallinen seuranta)
 • YK:n asettava IACG-ryhmä julkaisi raporttinsa mikrobilääkeresistenssin edellyttämistä toimenpiteistä. Raportti "No time to wait: Securing the future from drug-resistant infection" on julkaistu englanniksi WHO:n sivuilla.

Huhtikuu 2019:

 • ETT ry julkaisi lihasiipikarjan antibioottien käyttömäärät vuodelta 2018. Lue lisää ETT:n verkkosivulta

 • Helsingin yliopisto oli mukana kansainvälisessä tutkimushankkeessa, jossa selvitettiin bakteerien vastustuskykyä antibiooteille tutkimalla jätevesiä. Lue lisää Helsingin yliopiston tiedotteesta

 • Vas­tus­tus­ky­kyis­ten bak­tee­rien esiin­ty­mis­tä hillitään hygieniatoimin suo­ma­lai­ses­sa eläin­tuo­tan­nos­sa. Lue lisää Helsingin yliopiston tiedotteesta.

Maaliskuu 2019:

 • Ihmisiltä, eläimiltä ja elintarvikkeista eristettyjen zoonoosibakteerien mikrobilääkeresistenssi yleistä Euroopassa. Lue lisää Zoonoosikeskuksen uutisesta.

Marraskuu 2018

 • Euroopan antibioottipäivänä nostettiin esille hallitun mikrobilääkekäytön tuloksia. Lue lisää Ruokaviraston uutisesta
  Helsingin yliopisto uutisoi siitä, että koirien ja kissojen bakteereiden vastustuskyky antibiooteille on vähenemässä monen vuoden jälkeen. Uutinen Helsingin yliopiston sivuilla.

Lokakuu 2018

 • Tuotantoeläinten mikrobilääkkeiden kulutus on Suomessa vähäisempää kuin monessa muussa EU-maassa. Lue lisää Fimean tiedotteesta.

 • Mikrobilääkkeiden hallittu käyttö on sekä potilaan että lääkärin etu - kaikki mukaan mikrobilääkeresistenssin torjuntatalkoisiin. Lue täältä THL:n blogi.
 
Sivu on viimeksi päivitetty 13.7.2021