”Mikrobilääkkeiden puolesta – resistenssiä vastaan”

Mikrobilaaketyoryhmän jäsenet ryhmäkuvassa.

11.9.2019

Mikrobilääkeresistenssin torjunta – pitkäjänteistä asiantuntijoiden yhteistyötä

Pysyvä mikrobilääketyöryhmä (PMT) on vahvasti mukana mikrobilääkeresistenssin torjunnan kansallisen toimenpideohjelman (AMR-NAP) toteuttamisessa. Mikä on PMT ja mitä se tekee?

On kulunut reilu kaksi vuotta mikrobilääkeresistenssin torjunnan kansallisen toimenpideohjelman (AMR-NAP) julkaisemisesta. Ohjelmakausi jatkuu vuoteen 2021 asti. Eläimiin tai elintarvikkeisiin kohdistuvia toimenpiteitä ohjelmassa on 25, ihmisten terveyteen liittyviä 32 ja yhteisiä 14. Osa toimenpiteistä on huikean suuria, osa pieniä. Vastuutahoja on lukuisia lähtien viranomaisista ja yliopistoista päätyen yksittäisiin yhdistyksiin.

Yhtenä AMR-NAP:n toimenpiteenä perustettiin työryhmä, joka pohtii keinoja edistää hallittua mikrobilääkkeiden käyttöä eläimillä. Toukokuussa 2018 perustettuun ryhmään kuuluu eläinlääkäreitä Helsingin yliopiston eläinlääketieteellisestä tiedekunnasta ja yliopistollisesta eläinsairaalasta, Eläinten terveys ETT ry:stä, Suomen Eläinlääkäriliitosta, Suomen eläinlääkäripraktikoista, Suomen Kunnaneläinlääkäriliitosta, Suomen Tuotantoeläinlääkäriyhdistyksestä, maa- ja metsätalousministeriöstä, lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimeasta ja Ruokavirastosta. Jäsenesittelyt löydät PMT:n verkkosivuilta.

PMT:n tehtäviin kuuluu suunnitella ajantasaista mikrobilääkkeitä koskevaa tiedottamista eläinlääkäreille ja eläinten omistajille. PMT ohjaa myös pian käynnistyvää mikrobilääkkeiden käyttösuositusten päivitystyötä. Jäsenten tehtävänä on tuoda työhön mukaan kentän näkemys, noudatetaanko käyttösuosituksia vai ovatko ne osittain vanhentuneet eikä niiden noudattaminen ole enää mahdollista.

Tammikuussa 2019 julkaistu EU:n eläinlääkeasetus edellyttää, että jäsenvaltioiden on kerättävä ja analysoitava eläinlajikohtaista mikrobilääkkeiden käyttötietoa. Tähän tarvitsemme toimivan ja käyttäjäystävällisen tietojärjestelmän, josta saadaan luotettavaa dataa mahdollisimman vähällä lisätyöllä. PMT:llä on rooli myös tietojärjestelmän kehittämisessä - miten koottua tietoa voidaan hyödyntää ja mitkä ovat Suomen tavoitteet eläinten mikrobilääkekäytölle.

Me työryhmän sihteerit näemme loputtomia tekemättömien töiden listoja. Asiantuntijat näkevät mahdollisuuksia vaikuttaa, jakaa tietoa ja muuttaa maailmaa. PMT:n kokous on raikas tuulahdus oikeasta elämästä. Yhdessä on hyvä jatkaa työtä hallitun mikrobilääkekäytön edistämiseksi.

PMT:n sihteerit Ruokaviraston lääkitsemisen valvonnasta

 

Lue lisää:

Mikrobilääkeresistenssin torjunnan kansallinen toimenpideohjelma (AMR-NAP) http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-00-3955-4

Pysyvän mikrobilääketyöryhmän löydät Ruokaviraston sivuilta https://www.ruokavirasto.fi/mikrobilaaketyoryhma

Sivu on viimeksi päivitetty 2.9.2021