Lammas-, vuohi- ja sikarekisterissä laajamittaisia häiriöitä

29. tammikuuta 2019

Ruokavirasto on julkaissut uuden viranomaisten eläintenpitäjärekisterin viikolla 4. Käyttöönoton yhteydessä on havaittu lammas-, vuohi- ja sikarekisteriin vaikuttavia merkittäviä ongelmia, jotka estävät joiltain käyttäjiltä tapahtumien tallennuksen. Asiakaspalvelumme pystyy vastaanottamaan ilmoitukset, joten ongelmatilanteessa ota yhteys asiakaspalveluumme.

Sikarekisteri

Merkintätunnus on muuttunut Maa- ja metsätalousministeriön asetusmuutoksen myötä pitopaikkakohtaiseksi. Niille sikojen pitäjille, joilla on useampi pitopaikka, on luotu uusia merkintätunnuksia, jotka ovat entisen nelinumeroisen tunnuksen sijaan viisinumeroisia. Tämä on aiheuttanut teknisiä ongelmia teurastamoiden tekemissä ilmoituksissa.

Ne sikojen pitäjät, joilla on merkintätunnuksessa nolla/nollia (0) tunnuksen alussa, eivät ole pystyneet tallentamaan ilmoituksia viikolla 4.

Lammas- ja vuohirekisteri

Vanhassa Eläintenpitäjärekisterissä on ollut eräiden eläintenpitäjien osalla puutteellisia tietoja, mikä on aiheuttanut tietojen siirron yhteydessä pitopaikkatunnuksen passivoitumisen, joten tapahtumien ilmoitus ei ole mahdollista.

Eläintenpito

Lammas-, vuohi- ja sikarekisterissä ei ole mahdollista tehdä ilmoituksia, jos eläintenpitäjä ei ole rekisteröitynyt kyseisen eläinlajin pitäjäksi. Nyt pääasiassa sellaisilta eläintenpitäjiltä, jotka eivät ole uudelleenrekisteröityneet aikanaan, puuttuu eläintenpitoilmoitus ja tapahtumien ilmoittaminen ei ole mahdollista muuten kuin asiakaspalvelun avustuksella. Tällaisessa tapauksessa tulee ottaa yhteys omaan maaseutuelinkeinoviranomaiseen ongelman korjaamiseksi.  

Häiriön kesto

Ongelmien selvitystyöt ovat meneillään, mutta tarkkaa päivämäärää, jolloin ongelmat ovat kaikilta osin ohi, ei pysty tässä vaiheessa valitettavasti sanomaan.

Toiminta häiriöiden aikana

Mikäli ilmoitusten tekemisessä ilmenee ongelmia, suosittelemme, että ongelmasta ilmoitetaan sähköpostitse osoitteeseen elainrekisterit@ruokavirasto.fi.  Tee ilmoitukset näissä tilanteissa joko lomakkeella sähköpostitse tai tekemällä ilmoitus soittamalla asiakaspalveluun, jolloin voidaan välttyä mahdollisilta ilmoitusviiveiltä.

Tiedotamme asian selvityksen etenemisestä verkkosivuillamme.

Asiakaspalvelun yhteystiedot:

Lammas-vuohirekisteri

 Sikarekisteri

Lomakkeet löytyvät verkkosivuiltamme.