Ruokavirasto muistuttaa: Ensi vuonna syntyvillä vasikoilla toisen korvamerkin on oltava elektroninen

27. marraskuuta 2020

Nautaeläinten sähköinen korvamerkki tulee pakolliseksi vuoden 2021 alusta lähtien (maa- ja metsätalousministeriön asetus 413/2020). Uudistus koskee 1.1.2021 ja sen jälkeen syntyviä vasikoita.

Käytännössä muutos tarkoittaa sitä, että vasikoille tulee kiinnittää toiseen korvaan päämerkki, joka on tavanomainen korvamerkki ja toiseen korvaan apumerkki, joka on elektroninen merkki (ns. eMerkki).

Ennen 1.1.2021 syntyneiden nautaeläinten apumerkkiä ei tarvitse vaihtaa eMerkkiin, vaan ne voivat jatkossakin olla merkittynä tavanomaisilla korvamerkeillä. Näille nautaeläimille voi myös tilata oman valintansa mukaan joko tavanomaisen tai elektronisen korvausmerkin.

Muuttuneen lainsäädännön noudattamista tullaan valvomaan. Mikäli valvonnassa todetaan, että vuonna 2021 syntyneellä vasikalla on molemmissa korvissa tavanomainen korvamerkki, tulee apumerkki vaihtaa eMerkiksi.

Lue lisää:

Nautaeläinten merkintä ja rekisteröinti
Korvamerkkien tilaaminen
Lisätietoa eMerkistä