Vuonna 2021 syntyvillä nautaeläimillä toisen korvamerkin on oltava elektroninen

30. kesäkuuta 2020

Nautaeläinten sähköinen tunnistaminen tulee 20.5.2020 annetun maa- ja metsätalousministeriön muutosasetuksen 413/2020 mukaan pakolliseksi vuoden 2021 alusta lähtien. MMM:n tulevasta asetusmuutoksesta ja elektronisen korvamerkin pakollisuudesta tiedotettiin alustavasti nautaeläinten pitäjiä tammikuun 2020 nautarekisteriotteen saatteella.  

Korvamerkkimuutos koskee ensi vuonna syntyviä vasikoita

Uudistus koskee 1.1.2021 ja sen jälkeen syntyviä nautaeläinten vasikoita. Käytännössä muutos tarkoittaa sitä, että vasikoille tulee kiinnittää toiseen korvaan tavanomainen korvamerkki ja toiseen korvaan elektroninen korvamerkki (ns. eMerkki). eMerkeissä on käytössä kahta eri tunnistamistekniikkaa: HDX ja FDX. Varmista laitetoimittajalta, että eMerkki on yhteensopiva tilalla eMerkkitunnistusta käyttävien laitteiden kanssa. eMerkin voi lukea myös ilman lukijalaitetta. E-merkissä sekä sen vastakappaleessa on EU-tunnus myös kirjoitetussa muodossa kuten tavanomaisessakin korvamerkissä. eMerkkeihin voi tutustua merkkitoimittajien tai Ruokaviraston internet-sivuilla.

 1.1.2021 ja sen jälkeen syntyvät nautaeläimet

Käyttämättömien tavanomaisten ns. vapaiden apumerkkien tilalle tulee ajoissa tilata eMerkkejä korvausmerkeiksi. Korvausmerkkitilauksen voi tehdä, vaikka vasikkaa ei ole vielä rekisteröity. Korvamerkkejä voi tilata nautarekisterin asiakaspalvelun Mtech Digital Solutions Oy:n kautta sekä Ruokaviraston internet-sivuilta saatavalla lomakkeella. 

Vapaiden korvamerkkien vaihtamiskustannuksia tavanomaisesta apumerkistä eMerkkiin ei korvata. Mikäli apumerkki tilataan korvausmerkkinä 1.1.2021 tai sen jälkeen syntyneelle nautaeläimelle, on tilausvaihtoehtona vain elektroninen merkki.

Ennen 1.1.2021 syntyneet nautaeläimet

Ennen 1.1.2021 syntyneille nautaeläimille ei tarvitse vaihtaa jo korvassa olevaa tavanomaista apumerkkiä eMerkiksi, vaan uudistus koskee ainoastaan 1.1.2021 ja sen jälkeen syntyviä nautaeläimiä. Ennen 1.1.2021 syntyneelle nautaeläimelle voi tilata oman valintansa mukaan joko tavanomaisen tai elektronisen korvausmerkin.

Lisätietoa nautaeläinten merkinnästä ja rekisteröinnistä