Teurastamot ja välittäjät

Kaikkien lampaita ja vuohia teurastavien ja/tai välittävien toimijoiden tulee tehdä teurastus- ja välitysilmoitukset Lammas- ja vuohirekisteriin seitsemän (7) vuorokauden kuluessa tapahtumasta.   

Maa- ja metsätalousministeriön asetusmuutoksen N:ro 356/2008 myötä lampaiden ja vuohien välitysilmoitukset ja teurastusilmoitukset Lammas- ja vuohirekisteriin korvasivat siirtoasiakirjojen käytön. Välittäjiä koskeva asetusmuutos on tullut voimaan 1.6.2008 ja teurastamoita koskeva 1.9.2008.   

Ilmoituskanavia ovat internetsovellus, paperilomake tai puhelinasiakaspalvelu. Ilmoituslomakkeita on Ruokaviraston lomakesivuilla. Niitä voi myös tilata asiakaspalvelusta. 

Internetsovelluksen käyttöoikeudet haetaan Ruokavirastosta. Hakulomakkeita on Ruokaviraston lomakesivuilla. Sovellukseen pääsee kirjautumaan tästä linkistä.

 

Asiakaspalvelun yhteystiedot:

Lammas- ja vuohirekisteri
PL 25
01301 VANTAA
puh. 09 85 666 002 
fax. 09 27100 35
lammasvuohi  at-merkki.gif : 1Kb mtech.fi