Teurastamot ja välittäjät

Eläinten tunnistamista ja rekisteröintiä koskeva lainsäädäntö muuttui 21.4.2021, jolloin alkoi EU:n eläinterveyssäännöstön (EU) 2016/429 ja sen nojalla annettujen säädösten soveltaminen. Myös nykyinen eläintunnistusjärjestelmälaki on muuttumassa. Uusi eläintunnistuslaki ja sen nojalla annettavat eläinlajikohtaiset MMM:n asetukset astuvat voimaan myöhemmin tänä vuonna. Ruokavirasto tiedottaa tällä sivustolla uusista vaatimuksista niiden varmistuttua.

Kaikkien lampaita ja vuohia teurastavien ja/tai välittävien toimijoiden tulee tehdä teurastus- ja välitysilmoitukset Lammas- ja vuohirekisteriin seitsemän (7) vuorokauden kuluessa tapahtumasta.   

Siirtoasiakirjoista on luovuttu vuonna 2008, mikä tarkoittaa, että välitys- ja teurastusilmoitukset lammas- ja vuohirekisteriin ovat keskeisiä jäljitettävyyden säilymiseksi. Ilmoituskanavia ovat verkkosovellus, paperilomake tai puhelinasiakaspalvelu. Ilmoituslomakkeita on Ruokaviraston lomakesivuilla. Niitä voi myös tilata asiakaspalvelusta. 

Teurastamot ja eläinten välittäjät hakevat lammas- ja vuohirekisterin verkkosovelluksen käyttöoikeudet Ruokavirastosta. Hakulomakkeita on Ruokaviraston lomakesivuilla. Sovellukseen pääsee kirjautumaan tästä linkistä.

Asiakaspalvelun yhteystiedot.

 

Sivu on viimeksi päivitetty 3.1.2022