Teurastamot ja välittäjät

Kaikkien lampaita ja vuohia teurastavien ja/tai välittävien toimijoiden tulee tehdä teurastus- ja välitysilmoitukset Lammas- ja vuohirekisteriin seitsemän (7) vuorokauden kuluessa tapahtumasta.   

Siirtoasiakirjoista on luovuttu vuonna 2008, mikä tarkoittaa, että välitys- ja teurastusilmoitukset lammas- ja vuohirekisteriin ovat keskeisiä jäljitettävyyden säilymiseksi. Ilmoituskanavia ovat verkkosovellus, paperilomake tai puhelinasiakaspalvelu. Ilmoituslomakkeita on Ruokaviraston lomakesivuilla. Niitä voi myös tilata asiakaspalvelusta. 

Teurastamot ja eläinten välittäjät hakevat lammas- ja vuohirekisterin verkkosovelluksen käyttöoikeudet Ruokavirastosta. Hakulomakkeita on Ruokaviraston lomakesivuilla. Sovellukseen pääsee kirjautumaan tästä linkistä.

Asiakaspalvelun yhteystiedot:

Lammas- ja vuohirekisteri
PL 63
01301 VANTAA
puh. 09 85 666 002 
fax. 09 27100 35
lammasvuohi@mtech.fi

Sivu on viimeksi päivitetty 19.12.2019