Palautteet ja kehitystoiveet

Hankeryhmä toivoo nautarekisterin käyttäjilta palautteita ja kehitystoiveita kyselyssä, johon voi siirtyä tästä