Korkeapatogeenisen lintuinfluenssan tapausmäärät lisääntyvät

19. marraskuuta 2020

Korkeapatogeenisen lintuinfluenssan tapausmäärät lisääntyvät


Lintuinfluenssatilanne Euroopassa on huolestuttava. Tähän mennessä esimerkiksi Pohjois-Saksassa on todettu korkeapatogeenista lintuinfluenssaa (HPAI) jo yli 200 luonnonvaraisessa linnussa, ja lisäksi on todettu tapauksia useilla siipikarjatiloilla. Myös Tanskassa ja Etelä-Ruotsissa on todettu ensimmäiset siipikarjatapaukset. Suurin osa tapauksista on ollut H5N8-virustyyppiä.

Euroopan Komission ylläpitämä kartta tämän vuoden tapauksista:

https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/animals/docs/ad_control-measures_hapai_chrono_2020_map.pdf

Vaikka tartuntaa ei ole tänä vuonna todettu Suomessa, on tartunnan leviäminen Suomeen luonnonvaraisten lintujen mukana mahdollista. Siipikarjan ja harrastelintujen pitäjien on tulisi tarkastaa tautisuojauskäytännöt ja huolehtia riittävästä tautisuojauksesta, jotta luonnonvaraisissa linnuissa esiintyvät taudinaiheuttajat eivät pääse tuotantotiloihin. Lintuinfluenssan leviämistä omaan lintujen pitopaikkaan voi ehkäistä huolehtimalla mm. siitä, että linnut eivät pääse tekemisiin luonnonvaraisten lintujen kanssa, lintujen rehut ja juomavesi on suojattu luonnonvaraisilta linnuilta ja lintujen pitopaikkaan kuljettaessa vaihdetaan suojavaatteet ja jalkineet sekä pestään kädet. Lisätietoa pitopaikan suojaamisesta eläintaudeilta https://www.ruokavirasto.fi/viljelijat/elaintenpito/elainten-terveys-ja-elaintaudit/elaintautien-vastustaminen-ja-valvonta/elaintaudeilta-suojautuminen/

Jos linnuilla havaitaan sairauden oireita, jotka voivat viitata lintuinfluenssaan, tulee oireista ilmoittaa kunnaneläinlääkärille. Poikkeava kuolleisuus tai veden ja rehun kulutuksen tai munantuotannon pieneneminen voivat olla merkkejä lintuinfluenssatartunnasta pitopaikassa. Kunnaneläinlääkäri huolehtii tarvittavien näytteiden lähettämisestä Ruokavirastoon.

Lintuharrastajien havainnot lisääntyneestä luonnonvaraisten vesilintujen kuolleisuudesta ovat tärkeitä taudin seurannassa. Luonnonvaraisten lintujen joukkosairastumisista tai -kuolemista tulee ilmoittaa heti kunnaneläinlääkärille. Kunnaneläinlääkäri huolehtii tarvittavien näytteiden lähettämisestä Ruokavirastoon.