Lintuinfluenssa leviää Euroopassa, ilmoita lintujen joukkokuolemista virkaeläinlääkärille

2. joulukuuta 2020

Lintuja_lahdella_web.jpg

Euroopan lintuinfluenssatilanne on huolestuttava. Korkeapatogeenista eli korkeaa kuolleisuutta aiheuttavaa lintuinfluenssaa on todettu luonnonvaraisissa linnuissa useissa Euroopan maissa. Eniten tapauksia on todettu Saksan, Tanskan ja Alankomaiden alueella. Esimerkiksi Pohjois-Saksassa tapauksia on todettu jo yli 300 luonnonvaraisessa linnussa. Korkeapatogeenista lintuinfluenssaa on todettu myös siipikarjatiloilla. Suurin osa tapauksista on ollut H5N8-virustyyppiä.

Suomessa korkeapatogeenista lintuinfluenssavirusta ei ole todettu tänä vuonna. Ruokavirasto seuraa jatkuvasti lintuinfluenssatilannetta tutkimalla luonnonvaraisten lintujen näytteitä. Esimerkiksi Tampereen Iidesjärvellä toissa viikonloppuna ilmenneet vesilintukuolemat eivät johtuneet lintuinfluenssasta. Kuolleena löytyneet isokoskelot ja laulujoutsenet tutkittiin Ruokavirastossa lintuinfluenssan varalta, mutta kaikki näytteet olivat negatiivisia H5- ja H7-lintuinfluenssan osalta.

Lintuharrastajien havainnot lisääntyneestä luonnonvaraisten vesilintujen kuolleisuudesta ovat tärkeitä taudin seurannassa. Yksittäistä kuolleena löydettyä lintua ei pääsääntöisesti pidetä lintuinfluenssaepäilynä, ellei kyseessä ole iso petolintu. Yleensä joukkosairastumisena tai -kuolemana voidaan pitää tilannetta, jossa samalta alueelta löytyy sairaana tai kuolleena useampi kuin yksi joutsen, viisi tai useampi muu vesilintu tai yli kymmenen muihin lajeihin kuuluvaa lintua.

Tautiepäilyistä ilmoitettava virkaeläinlääkärille

Lintujen joukkokuolemista on ilmoitettava viipymättä kunnaneläinlääkärille tai läänineläinlääkärille, joka huolehtii näytteenotosta. Myös kuolleena löytyneistä, yksittäisistä isoista petolinnuista on hyvä ilmoittaa kunnaneläinlääkärille. Virkaeläinlääkäri huolehtii tarvittavien näytteiden lähettämisestä Ruokaviraston Helsingin toimipaikkaan.

Muita kuin lintuinfluenssatapauksiksi epäiltyjä lintunäytteitä voivat kaikki kansalaiset lähettää Ruokavirastoon tutkimuksiin. Tarkemmat ohjeet löytyvät Ruokaviraston nettisivuilta. Kuolleesta linnusta voi myös ilmoittaa nettisivuilta löytyvällä lomakkeella. Kuolleiden lintujen löytöpaikan ja sen koordinaatit saa otettua talteen esimerkiksi älypuhelimen karttasovelluksella.

Kuolleisiin lintuihin ei saa koskea

Vaikka lintuinfluenssan tarttumisriski ihmiseen on hyvin pieni, ei kuolleisiin lintuihin silti saa koskea paljain käsin. Jos koskettaminen on jo tapahtunut, on kädet pestävä hyvin vedellä ja saippualla sekä desinfioitava alkoholipohjaisella käsidesillä.

Yksittäiset linnut, joita ei lähetetä tutkittavaksi, voi haudata vähintään 40 cm syvyyteen paikkaan, jossa ihmisten ja eläinten terveydelle aiheutuvat riskit ovat mahdollisimman vähäiset, tai poimia lapiolla, kertakäyttökäsineitä käyttäen tai ehjällä muovipussilla, ja laittaa pussissa sekajätteisiin. Syrjäisessä paikassa kuolleen linnun voi jättää hajottajaeliöstön ruuaksi.

Lisätietoja:

Ylitarkastaja Tiia Tuupanen, p. 029 520 5107 (eläintautien valvonta)
Erikoistutkija Niina Tammiranta, p. 029 520 5049 (lintujen virustaudit ja diagnostiikka)
Erikoistutkija Marja Isomursu, p. 029 520 4314 (näytteiden lähettäminen)

Sähköpostit ovat muotoa: etunimi.sukunimi@ruokavirasto.fi

Lue lisää:

Lintuinfluenssa
Usein kysyttyä lintuinfluenssasta
Näytteiden lähettäminen
Ajankohtaista Euroopan lintuinfluenssatilanteesta (IZSVe) 

Kuva: Jaana Salokannel