Mycoplasma bovis ‐tartuntoja selvitetään alkuperäisroduissa

21. marraskuuta 2018

18.5.2018

Maa‐ ja metsätalousministeriö on myöntänyt 25 000 € määrärahan alkuperäisrotujen suojaamiseksi Mycoplasma bovis  -tartunnalta ja sen haitoilta. Hankkeen toteuttaa Evira yhteistyössä ETT ry:n kanssa vuoden 2018 aikana

Tavoitteena on selvittää M. bovis ‐tartunnan esiintymistä karjoissa, joissa on alkuperäisrotujen nautoja sekä luoda edellytykset tartunnan jatkuvaan seurantaan ja hallintaan näissä karjoissa. Tavoitteena on saada mahdollisimman moni karja mukaan Nasevaan ja M. bovis‐vastustusohjelmaan.

Lue lisää hankkeesta (pdf) ja Mycoplasma bovis -tartunnasta