Turun eläinhoitolan kontaktitiloilta ei löytynyt lintuinfluenssaa

21. marraskuuta 2018

9.4.2018

Turun eläinhoitolan kontakteina tutkituista harrastekanaloista ei ole löytynyt lintuinfluenssaa. Asia varmistui Elintarviketurvallisuusvirasto Eviraan tiloilta toimitetuista näytteistä. Lintuinfluenssaepäilyn vuoksi kahdelle harrastekanalalle annetut rajoitteet on nyt purettu.

Turun kaupungin eläinhoitolassa hoidossa olleella, alun perin Paraisten Sydmosta löytyneellä merikotkalla todettiin toissa viikolla korkeapatogeeninen eli linnuille hengenvaarallinen H5N6-tyypin lintuinfluenssavirus. Tartunnan leviämisen estämiseksi kaikki hoitolassa olleet kuusi lintua jouduttiin lopettamaan.

Lounais-Suomen aluehallintoviraston selvityksen perusteella eläinhoitolan kontakteina tutkittiin kaksi harrastekanalaa, joista ei tutkimuksissa löytynyt lintuinfluenssaa. Eläinhoitolassa samanaikaisesti merikotkan kanssa hoidettavana olleista kesykyyhkyistä, laulujoutsenesta ja viherpeiposta ei myöskään todettu tartuntaa.

Kevätmuuton vuoksi tartuntavaara suuri

Korkeapatogeenista H5N6-tyypin lintuinflunssaa on löytynyt alkuvuoden aikana luonnonvaraisista linnuista ja siipikarjatiloilta muun muassa Ruotsissa, Saksassa, Tanskassa, Hollannissa ja Isossa-Britanniassa. Tartunnan saaneilta tiloilta on jouduttu lopettamaan kaikki linnut.

Lintujen kevätmuuton myötä lintuinfluenssan tartuntavaara on erityisen suuri. Tartuntojen estämiseksi siipikarja ja muut kotieläiminä pidettävät linnut on pidettävä toukokuun loppuun asti sisätiloissa tai ne tulee muutoin suojata kosketukselta luonnonvaraisiin lintuihin.

Lintuinfluenssavirukset tarttuvat huonosti ihmiseen, ja tartunta vaatii yleensä läheisen kontaktin sairastuneeseen villilintuun, siipikarjaan tai niiden eritteisiin. Euroopassa todetun H5N6-tyypin lintuinfluenssan ei tiedetä koskaan tarttuneen ihmiseen.

Lintuinfluenssaepäilyistä tulee ilmoittaa viipymättä kunnaneläinlääkärille.

Lisätietoja antavat:

Yksikönjohtaja Terhi Laaksonen, p. 040 159 5812 (eläintautien valvonta)
Erikoistutkija Niina Tammiranta, p. 040 489 3377 (lintujen virustaudit ja diagnostiikka)

 

Lisätietoa