Flavobakteerit

Flavobakteereita esiintyy yleisesti vesiympäristössä. Tautia aiheuttavia lajeja ovat erityisesti Flavobacterium psychrophilum, joka aiheuttaa kirjolohen pikkupoikassyndroomaa ja bakterielliä kylmän veden tautia, ja Flavobacterium columnare, joka aiheuttaa kolumnaaritautia lämpimän veden aikaan.

Oireet

Kirjolohen pikkupoikassyndrooma voi aiheuttaa korkeaa kuolleisuutta. Kalat ovat aneemisia, perna suurentunut ja hauras. Infektion kroonistuessa esiintyy myös ihovaurioita. Samantyyppisiä oireita esiintyy myös kylmän veden taudissa, jota tavataan yleisemmin hieman vanhemmissa poikasissa.

Kolumnaaritauti ilmenee kidustulehduksena ja ihon tai evien syöpyminä. Usein havaitaan ihon syöpymiä selkäevän kohdalla ja näyttää siltä kuin kalalla olisi satula selässä. Tämän takia kirjallisuudessa nähdään usein taudista nimitys ”saddle back disease” eli satulatauti. Tautia ilmenee makeassa vedessä tyypillisesti loppukesästä.

Taudin määritys ja näytteenotto

Taudin määritys perustuu bakteerieristykseen kalojen kudoksista. Muista yleisistä bakteeritautien aiheuttajista poiketen flavobakteerit vaativat kasvaakseen erityiselatusaineen.

Leviäminen

Tärkeimpiä taudinlevittäjiä ovat tartunnan saaneet kalat, jotka levittävät bakteeria ympäristöön. Bakteeri pystyy elämään pitkään vesiympäristössä muun muassa altaiden ja vesitysputkistojen pinnoilla. Bakteeri leviää mädin välityksellä, mutta on epäselvää onko bakteeri mädin sisällä jo emossa vai joutuuko se mädin pinnalle vasta lypsyn yhteydessä.

Ennaltaehkäisy

Flavobakteerien tartuntapainetta voidaan vähentää hyvällä laitoshygienialla sekä kylvettämällä kaloja desinfioivilla kylvyillä. Tauti on kuitenkin vaikea saada hallintaan jos se on päässyt leviämään parvessa laajasti. Vuonna 2010 Suomeen hyväksyttiin poikkeusluvalla ensimmäiset flavobakteerirokotteet F. psychrophilum -bakteeria vastaan. Ongelma kalojen rokottamisessa flavobakteereja vastaan on se, että usein tartunta saadaan jo vastakuoriutuneina ennen kuin niitä voidaan rokottaa.

Esiintyminen Suomessa ja muualla

Flavobakteerien aiheuttamat infektiot ovat Suomessa erittäin yleisiä lohikalojen poikasviljelyssä ja eniten tappioita aiheuttava bakteeriryhmä kalanviljelyn alkutuotannossa.

Sivu on viimeksi päivitetty 15.10.2018