Paisetauti (furunkuloosi)

Paisetaudin aiheuttaa Aeromonas salmonicida alalaji salmonicida. Paisetauti on lohikalojen tauti, johon taimenet ovat herkimpiä sairastumaan. Tautia esiintyy sekä makeassa että merivedessä lämpimän veden aikana.

Oireet

Akuutissa paisetaudissa esiintyy verenvuotoja evien tyvillä ja sisäelimissä. Taudin kroonistuessa lihaksistossa voidaan usein havaita paisemaisia furunkkeleita, joiden sisältö on hyvin tummaa, lähes mustaa, ja konsistenssiltaan löysää.

Taudin määritys ja näytteenotto

Taudin määritys perustuu bakteerieristykseen kalan kudoksista.

Leviäminen

Paisetautia aiheuttava bakteeri on kaloissa elävä bakteerilaji, joka selviää lyhyitä aikoja myös kalan ulkopuolella vesiympäristössä. Tauti voi siirtyä veden, välineiden, desinfioimattoman mädin ja erityisesti oireettomien kantajakalojen välityksellä.

Vastustaminen ja ennaltaehkäisy

Paisetaudin leviämisen ehkäisemiseksi säädetään maa- ja metsätalousministeriön asetuksessa 1009/2013 kalojen istuttajalle vaatimus varmistua siitä, että istutus ei lisää paisetaudin leviämisen vaaraa vesistössä sijaitsevalle kalanviljelylaitokselle. Paisetauti on kuukausittain Ruokaviraston valvontaosastolle ilmoitettava eläintauti.

Paisetauti-infektioita voidaan hoitaa antibiooteilla, mutta bakteerikantojen herkkyydessä ensisijaisille antibioottivalmisteille on havaittu heikkenemistä.

Huolellinen mädin desinfiointi ehkäisee tartunnan siirtymistä laitokselta toiselle. Tautia voidaan tehokkaasti ehkäistä injektiorokotteilla, joita on Suomessa ollut yleisessä käytössä 1990-luvun lopusta lähtien. Rokotukset ovat selvästi alentaneet taudinpurkauksia ruokakalatuotannossa. Koska paisetaudille ei löydy tehokkaita kylvetysrokotteita, todetaan tautia ajoittain pienissä poikasissa ja joskus emokaloissa, joiden ensimmäisestä rokotuksesta on kulunut vuosia.

Esiintyminen Suomessa ja muualla

Paisetauti on yleinen tauti lähes kaikkialla maailmassa missä lohikaloja viljellään. Pohjoismaista ainoastaan Islanti on edelleen taudista vapaa. Suomessa on myös muutamia vesistöalueita joista tartuntaa ei ole todettu. Tauti ei tartu ihmiseen eikä lämminverisiin kotieläimiin.

Sivu on viimeksi päivitetty 9.7.2020