EHEC eläimillä

Enterohemorraaginen Escherichia coli (EHEC) -bakteeri on E. coli -bakteeri, joka tuottaa verotoksiinia ja aiheuttaa ihmisellä tautia. Bakteeria esiintyy yleisimmin nautakarjan ja muiden märehtijöiden ruuansulatuskanavassa, josta sitä erittyy ajoittain myös ulosteisiin. EHEC -bakteeriryhmä käsittää useita E. coli -bakteerin alatyyppejä, joista tunnetuin on O157:H7.

Merkitys eläinten ja ihmisen terveydelle

Eläimille kyseinen bakteeri ei yleensä aiheuta tautia, mutta ihmiselle se saattaa aiheuttaa verisen ripulin, kuolioisen suolistotulehduksen ja erityisesti lapsille ja vanhuksille hengenvaarallisen munuaisvaurion.

Viime vuosien aikana on EHEC-epidemioita esiintynyt lisääntyvässä määrin eri puolilla maailmaa. Tartunta on yleensä levinnyt elintarvikkeiden, kuten lihatuotteiden, pastöroimattomien maitotuotteiden tai vihannesten ja juoma- tai uimaveden välityksellä. Merkittävänä pidetään myös suoraan naudan ulosteista tapahtuvaa tartuntaa. Tartunta voi siirtyä myös henkilöstä toiseen, erityisesti vaippaikäisillä.

Vielä 1990-luvun alussa todettiin Suomessa ihmisillä vain yksittäisiä EHEC-tapauksia, jotka olivat useimmiten ulkomaista alkuperää. Vuosina 1997–1998 tapauksia oli noin 50–60 vuodessa, sittemmin määrät ovat vähentyneet. Viime vuosina Suomessa on todettu noin 10–20 EHEC-tapausta vuosittain. Koska EHEC-tartunta saattaa aiheuttaa joissakin tapauksissa vaikean sairauden, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos haastattelee kaikki sairastuneet ihmiset tartuntaketjun selvittämiseksi.

Suomessa todetuista EHEC-tartunnoista osa on yhdistetty saastuneen elintarvikkeen käyttöön.  Saastunut uimavesi on aiheuttanut yhden laajemman epidemian. Lisäksi on todettu joitain maatiloilla tapahtuneita tai lasten maatilakäynteihin liittyneitä, ilmeisesti naudan ulosteen aiheuttamia EHEC-tartuntoja.

Torjunta ja ennaltaehkäisy elintarviketuotannossa

Epäiltäessä EHEC-tartuntaa nautatilalla kunnaneläinlääkäri ottaa näytteitä tilan eläimistä ja tuotantoympäristöstä mahdollisen tartunnan selvittämiseksi.

Tilalla jolla EHEC-tartunta todetaan, pyritään tekemään toimenpiteitä joiden avulla parannetaan eläinten ja ympäristön puhtautta. Lisäksi toimenpiteillä pyritään ennaltaehkäisemään eläinten EHEC-tartuntoja jatkossa. Tilalle voidaan laatia EHEC-riskienhallintasuunnitelma.

Tila ilmoittaa tartunnasta meijerille, joka ottaa vastaan tilan maitoa sekä teurastamolle lähettäessään eläimiä teurastettavaksi. Tartuntatilan maitoa ei saa luovuttaa kuluttajalle pastöroimattomana eikä käyttää pastöroimattomien maitotuotteiden valmistukseen. Eläimet teurastetaan teurastamossa erillään muista eläimistä ja tavanomaista hyvää teurastushygienia noudattaen.

Suomessa EHEC-bakteerin esiintymistä naudoissa tutkitaan teurastamoissa. EHEC-bakteerin seuranta naudoissa kuuluu teurastamoiden omavalvontaan. Jos seurannassa löytyy EHEC-bakteeria, naudan alkuperätilan EHEC-tilanne selvitetään.

Suoraan naudan ulosteista tapahtuvalta tartunnalta voi suojautua pesemällä kädet navetassa ja kotieläintilalla käynnin jälkeen.

Sivu on viimeksi päivitetty 13.11.2018