Transmissible gastroenteritis (TGE)

Transmissible gastroenteritis -virus kuuluu koronavirusten sukuun, ja se aiheuttaa sioilla herkästi tarttuvan ohutsuolen tulehduksen. Tautia on todettu Suomessa kerran vuonna 1980.

TGE ei tartu ihmiseen.

Oireet

Virus aiheuttaa sioilla ohutsuolen tulehduksen. Oksentelua ja ripulia esiintyy kaiken ikäisillä sioilla. Alle kahden viikon ikäisillä porsailla on vetistä ripulia, joka johtaa lähes kaikkien porsaiden kuolemaan 2-3 päivässä. Aikuisilla esiintyy ruokahaluttomuutta ja ripulia ja emakoilla maidontuotanto saattaa loppua. Aikuiset eläimet toipuvat taudista muutamassa päivässä. Tauti leviää hyvin nopeasti sikalan kaikkiin eläimiin.

Taudin määritys ja näytteenotto

TGEV voidaan todeta sairaan sian elimistä, erityisesti ruuansulatuskanavasta ja ulosteesta tai toteamalla vasta-aineita sian seerumissa.

Leviäminen

Tartunta sikalaan tulee useimmiten tautia kantavien sikojen mukana. Virusta erittyy runsaasti sairastuneen sian ulosteisiin. Virus säilyy hyvin erityisesti viileissä olosuhteissa, jolloin tartunta voi levitä myös ihmisten ja kuljetusvälineiden mukana.

Vastustaminen ja ennaltaehkäisy

TGE on kansallisen lainsäädännön mukaan vastustettava, vaarallinen eläintauti. Jos eläimen omistaja tai muu eläinlääkäri kuin virkaeläinlääkäri epäilee siassa TGE:tä, hänen on välittömästi ilmoitettava epäilystä virkaeläinlääkärille. Virkaeläinlääkärin tulee ryhtyä toimenpiteisiin diagnoosin varmentamiseksi ja tartunnan leviämisen estämiseksi. Vaarallisten eläintautien ilmoittamisesta on säädetty maa- ja metsätalousministeriön asetuksessa 843/2013.

Seuranta

Suomelle on myönnetty ETA-sopimukseen liittyen lisävakuudet TGE:n varalla (EFTA:n valvontaviranomaisen päätös 48/94/COL 8.6.1994), jotka ovat olleet voimassa myös EU:iin liittymisen jälkeen. TGE:n esiintymistä seurataan Suomessa vuosittain otettavina seurantanäytteinä.

Esiintyminen Suomessa ja muualla

Vuonna 1980 todettujen kahden ulkomaista alkuperää olleen TGE -tapauksen jälkeen ei tautia ole todettu Suomessa.

Sivu on viimeksi päivitetty 3.1.2022