AE eli tarttuva aivo- ja selkäydintulehdus (Avian Encephalomyelitis)

AE:n (tarttuva aivo- ja selkäydintulehdus) aiheuttaja on enteroviruksiin kuuluva picornavirus, joka aiheuttaa taudin vastakuoriutuneille kananpoikasille. Se voi tarttua myös kalkkunaan, fasaaniin ja viiriäiseen.

Emolintujen tartunnan seurauksena virusta erittyy munaan 1–2 viikon ajan ja tartunta siirtyy vertikaalisesti eli munan kautta emolta poikasille. Kuoriutuvat poikaset sairastuvat ensimmäisen elinviikon aikana. Muniville kanoille AE-tartunta aiheuttaa muninnanlaskun.

Oireet

Sairastumisen aiheuttaa vain vertikaalinen eli munan kautta emolta poikasille siirtyvä tartunta. Sen seurauksena poikasilla esiintyy keskushermosto-oireita ja halvaantumista. Poikaset lopettavat syömisen ja kyhjöttävät horjuen ja väristen paikallaan. Kuolleisuus vaihtelee lievästä korkeaan. Pieni osa poikasista voi jäädä henkiin, mutta niille kehittyy yleensä harmaakaihi ja ne sokeutuvat myöhemmin kasvukaudella. Poikaset, jotka saavat tartunnan vasta kuoriutumisen jälkeen horisontaalisesti eli suoraan sairastuvat lievästi 2-5 viikon iässä.

Yli 6 viikon ikäisille linnuille ei kehity tautia tartunnan seurauksena. Ne saavat kuitenkin elinikäisen suojan AE:ta vastaan. Vasta munintavaiheessa saatu tartunta aiheuttaa lievän, 5–10 %, muninnanlaskun, joka kestää 1–2 viikkoa. Tämän jälkeen muninta palautuu nopeasti normaalille tasolle.

Taudin määritys

Tauti todetaan tutkimalla histologisesti kliinisesti oireilleiden kuolleiden tai lopetettujen poikasten aivoja, ydinjatkosta ja muita elimiä. Epäiltäessä AE-tartuntaa muninnan laskun aiheuttajaksi, tutkitaan verinäytteistä vasta-aineita. Verinäytteet tulee ottaa kaksi kertaa. Ensimmäiset näytteet otetaan heti tuotannon laskun toteamisen jälkeen ja seuraavat näytteet 3–4 viikon kuluttua ensimmäisestä näytteenotosta

Leviäminen

AE-virus leviää horisontaalisesti eli suoran tai välillisen viruskontaktin kautta laumassa erittäin nopeasti ja siirtyy lähes aina myös muihin lähellä oleviin tartunnalle alttiisiin parviin. Etenkin tartunnan saaneiden lintujen lannassa on runsaasti virusta, joka on hyvin lämmönkestävää. Emolintujen tartunnan seurauksena AE-virus leviää vertikaalisesti munan kautta emolta poikasiin.

Ennaltaehkäisy

AE:n ennaltaehkäisy perustuu emolintujen rokottamiseen kasvukaudella hyvissä ajoin ennen muninnanalkua (10-16 viikon iässä). Rokote sisältää eläviä heikennettyjä viruksia ja se annetaan juomavedessä. AE-rokote ei saa levitä alle kuuden viikon ikäisiin poikasiin eikä sellaisiin muniviin kanoihin, joita ei ole rokotettu kasvatuskaudella. Rokotevirus voi aiheuttaa taudin alle kuuden viikon ikäisissä poikasissa ja muninnanlaskua taudille alttiissa munivissa kanoissa.

Seuranta

Siipikarjan terveystarkkailussa seurataan rokotuksen onnistumista vasta-ainetutkimuksilla. Epäiltäessä AE:ta muninnanlaskun aiheuttajaksi tutkitaan myös verinäytteistä vasta-aineita.

Tilasto:

Esiintyminen Suomessa

AE-virus on yleinen Suomessa. Siitoskanat rokotetaan AE:ta vastaan, joten kliinistä tautia ei Suomessa juurikaan esiinny. AE:n aiheuttamaa muninnanlaskua todetaan sitä vastoin satunnaisesti tuotantokanoilla, sillä tuotantokanoja ei pääsääntöisesti rokoteta AE:ta vastaan. Myöskään lemmikkikanoja ei rokoteta, mutta lemmikkikanat saavat tartunnan yleensä jo kasvukaudella, jolloin niille on kehittynyt vasta-aineita ennen muninnan alkua.

Sivu on viimeksi päivitetty 15.6.2020