A-luokan eläintauteja koskeva koulutusmateriaali

Huom! Mikäli käytät tällä sivulla olevaa koulutusmateriaalia, huomioi että materiaalia ei ole vielä päivitetty 21.4.2021 voimaan tulleen eläinterveyssäännöstön mukaiseksi. Perustoimenpiteet näiden tautien torjunnassa ovat säilyneet ennallaan. Tarvittaessa ole yhteydessä Hanna Lounelaan (etunimi.sukunimi@ruokavirasto.fi).  

A-luokan eläintautien (esim. suu- ja sorkkatauti, korkeapatogeeninen lintuinfluenssa, afrikkalainen sikarutto) vastustamisessa on ensiarvoisen tärkeää havaita tauti heti ensimmäisessä eläinten pitopaikassa, jossa sitä maassamme on. Tämän vuoksi kotieläinten omistajien ja kotieläinten parissa työskentelevien tulisi osata epäillä tarttuvaa eläintautia ja toimia oikein ja nopeasti, kun epäily tällaisesta taudista herää. Tämän materiaalin tavoitteena on perehdyttää lukija A-luokan eläintautien käsitteeseen, merkitykseen, vastustamisen periaatteisiin ja niihin seurauksiin, joita taudin toteaminen Suomessa aiheuttaisi. Lisäksi materiaalin avulla esitellään joitakin merkittävimpiä a-luokan eläintauteja ja niiden oireita tarkemmin.

Tämä koulutusmateriaali on Ruokaviraston Eläinten terveyden ja lääkitsemisen yksikön tuottamaa ja tarkoitettu eri oppilaitosten käyttöön erityisesti kotieläinopetuksen (siat, naudat, pienet märehtijät, siipikarja) yhteydessä käytettäväksi. Materiaalia voidaan käyttää myös muissa kotieläinten omistajien tai sidosryhmien koulutuksissa.

Koulutusmateriaali

Osa I Helposti leviävät eläintaudit ja niiden vastustaminen

Osa II Tehtäviä helposti leviävistä eläintaudeista ja niiden vastustamisesta

(Tilattava erikseen Ruokavirastosta osoitteesta eu-elain@ruokavirasto.fi)

Osa III Esimerkkejä helposti leviävistä eläintaudeista

 
Sivu on viimeksi päivitetty 21.4.2021