Helposti leviävien eläintautien koulutusmateriaali

Helposti leviävien eläintautien vastustamisessa on ensiarvoisen tärkeää havaita tauti heti ensimmäisessä eläinten pitopaikassa, jossa sitä maassamme on. Tämän vuoksi kotieläinten omistajien ja kotieläinten parissa työskentelevien tulisi osata epäillä tarttuvaa eläintautia ja toimia oikein ja nopeasti, kun epäily tällaisesta taudista herää. Tämän materiaalin tavoitteena on perehdyttää opiskelija helposti leviävien eläintautien käsitteeseen, merkitykseen, vastustamisen periaatteisiin ja niihin seurauksiin, joita taudin toteaminen Suomessa aiheuttaisi. Lisäksi materiaalin avulla esitellään joitakin merkittävimpiä helposti leviäviä eläintauteja ja niiden oireita tarkemmin.

Tämä koulutusmateriaali on Ruokaviraston Eläinten terveyden ja lääkitsemisen yksikön tuottamaa ja tarkoitettu eri oppilaitosten käyttöön erityisesti kotieläinopetuksen (siat, naudat, pienet märehtijät, siipikarja) yhteydessä käytettäväksi. Materiaalia voidaan käyttää myös muissa kotieläinten omistajien tai sidosryhmien koulutuksissa.

Koulutusmateriaali

Osa I Helposti leviävät eläintaudit ja niiden vastustaminen

Osa II Tehtäviä helposti leviävistä eläintaudeista ja niiden vastustamisesta

(Tilattava erikseen Ruokavirastosta osoitteesta eu-elain@ruokavirasto.fi)

Osa III Esimerkkejä helposti leviävistä eläintaudeista