Eläinten terveysvalvonta

Eläinten terveysvalvonnassa valvotaan tiettyjen lainsäädännössä erikseen määriteltyjen eläintautien esiintymistä eläinten pitopaikoissa. Terveysvalvonta voi olla pakollista tai vapaaehtoista. Terveysvalvontaan liittyy aina säännöllinen näytteenotto ja kunnaneläinlääkärin tarkastuskäynnit tietyin väliajoin sekä kirjanpito tehdyistä toimenpiteistä.

Pakollinen terveysvalvonta

Pakollista terveysvalvontaa tehdään salmonellan esiintymisen valvomiseksi kanojen (mukaan lukien broilerit) ja kalkkunoiden pitopaikoissa sekä hautomoissa. Salmonellavalvonta ei kuitenkaan ole pakollista niissä siipikarjan pitopaikoissa, joissa munia tai lintuja tuotetaan vain omaan käyttöön, eikä niitä siirretä sellaiseen pitopaikkaan, jossa salmonellavalvonta on pakollista.

Salmonellan esiintymistä on valvottava myös niissä navetoissa, joista luovutetaan raakamaitoa kuluttajille joko suoraan tai jonkin elintarvikelaitoksen kautta lämpökäsittelemättömänä, tai joiden vasikoita myydään keinosiemennyssonneiksi.

Salmonellan esiintymistä on valvottava niissä sikaloissa, joiden porsaita kasvatetaan lisääntymistarkoitukseen, ei siis lihasioiksi.

Vapaaehtoinen terveysvalvonta

Eläinten pitopaikasta vastuussa oleva toimija voi vapaaehtoisesti sitoutua noudattamaan vapaaehtoista terveysvalvontaa pitopaikassa. Terveysvalvontaan sitoudutaan ilmoittamalla asiasta kirjallisesti oman alueen aluehallintovirastolle. Myös terveysvalvonnasta eroamisesta on ilmoitettava.

Aluehallintovirasto antaa pitopaikalle terveysluokituksen. Terveysluokitus kuvaa todennäköisyyttä, jolla luokitettu pitopaikka tai saman omistajan pitopaikkojen joukko on vapaa kyseisestä taudista. Terveysluokitusta voi käyttää hyödyksi esimerkiksi eläimiä myytäessä, ja ostaja voi minimoida kyseiseen tautiin liittyvän riskin eläimiä ostaessaan. 

Vapaaehtoista terveysvalvontaa toteutetaan

  1. Kalojen BKD-taudin valvomiseksi
  2. Lampaiden maedi-visna -taudin ja vuohien CAE-taudin valvomiseksi (maedi-visna -valvonta)
  3. Hirvieläinten tuberkuloosin valvomiseksi

Eläinten terveysvalvonta perustuu eläintautilakiin (441/2013), Valtioneuvoston asetukseen eläinten terveysvalvonnasta (838/2013) ja maa- ja metsätalousministeriön asetukseen vapaaehtoisesta eläinten terveysvalvonnasta (1005/2013).

Sivu on viimeksi päivitetty 8.8.2019