Kuolleiden tuotantoeläinten keräilyn valtionavustuksen maksaminen

4. kesäkuuta 2019

Vuoden 2019 alusta sovellettavaksi  tullut ”Raatokeräilyasetus” (Vn 998/2017) mahdollistaa valtion avustuksen myöntämisen raatokeräilyn kustannuksiin, mutta estää valtion avustuksen maksamisen tapauksissa, joissa eläimen omistajan toiminnassa on tiettyjä lainsäädännön rikkeitä.  

Eläintunnistusjärjestelmälaki edellyttää, että eläintenpitäjä on merkinnyt naudat, lampaat ja vuohet korvamerkeillä ja tehnyt eläinrekistereihin lain vaatimat ilmoitukset ajallaan. Raatokeräilytoimijan on puolestaan ilmoitettava eläinrekisteriin jokainen käsittelylaitokseen vastaanotettu eläin yksilökohtaisesti.  Jos raatokeräilytoimija ei pysty yksilöimään eläintä, eikä siten kuittaamaan sitä eläinrekisteriin vastaanotetuksi, ei valtion avustusta makseta. Valtion avustus menetetään myös, jos eläimen omistaja on laiminlyönyt velvollisuutensa järjestää kuolleen eläimen nouto ja tilaa raatokeräilyn paikalle vasta saatuaan määräyksen kunnaneläinlääkäriltä tai jos eläin joudutaan lopettamaan paikan päällä eläinsuojelulain mukaisen kiireellisen toimenpiteen takia.

Jotta  eläimen omistaja välttyy tuen menetyksiltä on tärkeää että:

  • raatokeräily tilataan paikalle viivytyksettä eläimen  kuoltua.
  • varmistetaan, että  kuolleella märehtijällä on ainakin toinen korvamerkeistä kiinni. Jos eläin on korvamerkitön tai  jos kiinni oleva merkki on  rikkoutumisen tai likaantumisen vuoksii lukukelvoton, käytetään  korvausmerkkiä.  Nautojen punaista tilapäismerkkiä ei voida käyttää kuolleille, korvamerkittömille naudoille.

Lisätietoja:

Ylitarkastaja Taina Heimonen-Kauppi, p. 040 489 3351, eläinten terveyden ja lääkitsemisen yksikkö

Lue lisää:

Raatokeräily