Ajankohtaista eläinten terveyden ja hyvinvoinnin tietojärjestelmähankkeista

19. marraskuuta 2021

Kuva vasikoista.

Ruokavirastolla on käynnissä useita eläinten terveyden ja hyvinvoinnin turvaamista ja varmistamista tukevia tietojärjestelmähankkeita. Ohessa tuoreimmat kuulumiset näistä ELTE-kokonaisuuteen kuuluvista projekteista.

ILMO-projekti käyntiin

Juuri käynnistyneessä ILMO-projektissa uudistetaan ensin eläinten kuljettamiseen liittyvien lupien ja ilmoitusten käsittely ja hallinnointi. Myöhemmin edetään muihin lupa- ja ilmoitusmenettelyihin. Projekti toteutetaan ketterästi ja tulevien käyttäjien kanssa käydään tarpeita läpi säännöllisesti projektin aikana.

Sähköinen asiointipalvelu

Projektissa toteutetaan sähköinen asiointipalvelu niiden lupahakemusten ja ilmoitusten tekemiseen, joissa siihen on määrällisesti ja laadullisesti tarvetta. Projektin tullessa maaliin voi eläinkuljettajalupaa, kuljetusvälineiden hyväksymistodistuksia ja kuljettajan pätevyystodistuksia hakea sähköisesti aluehallintovirastoista. Samoin yksityiset eläinlääkäripalveluiden tarjoajat voivat tulevaisuudessa tehdä ilmoituksen sähköistä asiointipalvelua käyttäen. Tämän odotetaan helpottavan sekä toimijoiden että viranomaisten työtä.

Lisätietoja:

ILMOn tuoteomistaja Mari-Erika Leinonen, p. 029 520 4561

ELSU – eläinten hyvinvointivalvonnan työkalu: Mitä kuuluu juuri nyt?

Syyskuussa 2021 pidimme muutaman, eri kohderyhmille tarkoitetun missä mennään nyt -tilaisuuden ELSUsta. Teimme myös videotallenteita ELSUn tämän hetkentoimintojen käytöstä ja ELSUn logiikasta.

Loppusyksy on työntäyteistä: Laajennamme epäilyvalvonnan tuotantoeläimet ja niiden pitäjät kattavaksi, mahdollistamme useamman epäkohdan, niistä aiheutuvia velvoitteita hallintopäätökselle ja uusintatarkastukselle sekä valvojan vaihtamista.

Suunnittelemme tietojen keräämistä prosessista sekä ensimmäistä raportointia. Marraskuussa on tarkoitus tehdä käyttäjätestausta. Näin viranomaisketju saa ensiotetta ELSUun.

Lisätietoja:

ELSUn projektipäällikkö Heli Kottila, p. 029 520 4621
ELSUn tuoteomistaja Taina Kingelin, p. 029 520 4529

Sähköpostit: etunimi.sukunimi@ruokavirasto.fi

Kuva: Kitty Schulman