Hukkakauraa koskeva lainsäädäntö

Hukkakauraa koskevat lait ja asetukset muutoksineen löytyvät MMM:n internet-sivuilta tai Finlex:sta

  • Laki hukkakauran torjunnasta 185/2002 
  • Asetus hukkakauran torjunnasta 326/2002 
  • Maa- ja metsätalousministeriön asetus hukkakaurasta kylvösiementuotannossa 43/2002
  • Maa- ja metsätalousministeriön asetus hukkakaurasta aiheutuneiden kustannusten korvaamisesta 32/2002