Paprikan lievä läikkävirus todettu Suomessa ensimmäisen kerran

25. lokakuuta 2019

Paprikan lehdissä kirjavuutta, pieniä ja epämuodostuneita hedelmiä aiheuttava paprikan lievä läikkävirus (Pepper mild mottle virus, PMMoV) on ensi kertaa todettu Suomessa. Läikkävirusta ei ole EU:ssa luokiteltu karanteenituhoojaksi, mutta sitä ei saa esiintyä myytävissä paprikan ja chilin taimissa. Läikkävirus on vain kasveja haittaava virustauti, joka ei aiheuta vaaraa ihmisille.

Ruokavirasto löysi hiljattain paprikan lievän läikkäviruksen ensi kertaa Suomesta. Se, miten virus on viljelmälle päätynyt ei ole tiedossa, mutta PMMoV:n tiedetään leviävän uusille alueille erityisesti paprikan ja chilin siementen mukana.

”PMMoV-viruksen aiheuttamien oireiden vakavuus riippuu viruskannasta ja lajikkeen kestävyydestä. Virus saattaa esiintyä täysin harmittomana, mutta pahimmillaan se voi aiheuttaa merkittäviä satotappioita. Kaupallisesti viljeltäviin paprikalajikkeisiin on aikoinaan jalostettu resistenssi eli vastustuskyky PMMoV-virusta vastaan, mutta maailmalla on hiljattain havaittu uusia virustyyppejä, jotka ovat pystyneet murtamaan sen ”, sanoo tutkija Juha Tuomola Ruokavirastosta.

Hävittäminen tuotannosta ja elintarvikkeista erittäin haastavaa

Paprikan lievä läikkävirus säilyy pitkiä aikoja, vaikka työvälineiden pinnoilla, mistä syystä sen torjunta ja hävittäminen on hyvin hankalaa. Virusta ei myöskään pystytä hävittämään tehokkaasti siementen pinnoilta, siksi virus voi päätyä siementen mukana suoraan sopivaan elinympäristöön paprikaviljelmille.

Paprikan lievä läikkävirus voi levitä myös syötäväksi tarkoitettujen paprikoiden ja chilien mukana. Erikoinen leviämisväylä on myös maustamiseen tarkoitetut chilikastikkeet, joista edelleen tartutuskykyistä virusta on myös löydetty. Ihmisille siitä ei kuitenkaan ole haittaa.

Kuten monet muutkin virukset, läikkävirus leviää herkästi käsien välityksellä. Jos viljelmien työntekijät tai vierailijat ovat olleet kosketuksissa läikkäviruksen tartunnan saaneiden elintarvikkeiden kanssa, voivat he huomaamattaan levittää viruksen viljelmille käsissään. Viljelmillä virus siirtyy kasvista toiseen muun muassa työntekijöiden, työvälineiden, pölyttäjien ja kasteluveden mukana.

”Viruksia ei voida torjua kasvinsuojeluaineilla, joten viljelijät pyrkivät estämään niiden leviämistä. Läikkäviruksen takia paprikaviljelmille ei saisi tuoda lainkaan ulkomaisia paprikoita, chilejä eikä niitä sisältäviä elintarvikkeita. Ja viljelyn aikana työvälineitä pitäisi desinfioida säännöllisesti. Virustautisen näköisistä kasveista olisi hyvä lähettää heti näyte laboratoriotutkimuksiin ja varmuuden vuoksi myös hävittää kyseiset kasvit”, sanoo ylitarkastaja Jari Poutanen Ruokavirastosta.

Viruksen vaikutukset vähäiset Suomessa

Kun virus löytyi Suomesta, teki Ruokavirasto PMMoV-viruksesta FinnPRIO-arvion, jotta viruksen aiheuttamaa uhkaa voitiin verrata karanteenikasvintuhoojien uhkaan. Vaikka viruksen leviäminen Suomeen ja myös viljelmille onkin todennäköistä, sen vaikutukset jäävät FinnPRIO-arvion mukaan vähäisiksi. Ruokavirasto ei siksi pyydä maa- ja metsätalousministeriöltä poikkeuslupaa sen hävittämiseksi viranomaistoimin.

FinnPRIO on Ruokaviraston riskinarvioinnin tutkimusyksikön ja Luonnonvarakeskuksen (Luke) kehittämä menetelmä, jolla kasvintuhoojien aiheuttamaa riskiä voidaan vertailla arviointimallilla tehtävien nopeiden asiantuntija-arvioiden perusteella.

Lue lisää FinnPRIOsta
Heikkilä, J., Tuomola, J., Pouta, E., Hannunen, S.: FinnPRIO: A model for ranking invasive plant pests based on risk. Biological Invasions 2016: Vol. 18, No. 7, pp. 1827 - 1842.

Lisätietoja:
ylitarkastaja Jari Poutanen, kasvien tuotanto- ja vientijaosto
040 845 4869
tutkija Juha Tuomola, riskinarvioinnin yksikkö
050 434 1720

Kuva: Mnari-Hattab et al. 2006. Tunisian Journal of Plant Protection 1: 65 - 71.PMMoVn aiheuttamia oireita lehdissa ja hedelmissa.jpg

Kuva: tarkastaja Taija Vuori, Ruokavirasto, kasvien tuotanto- ja vientijaosto.Paprikan lievä läikkävirus.jpg