Ruokavirasto selvitti suomalaisten kasvinterveystietämystä

8. huhtikuuta 2020

Vuonna 2020 vietämme YK:n elintarvike- ja maatalousjärjestön (FAO) julistuksella kansainvälistä kasvinterveysvuotta, minkä vuoksi Ruokavirasto selvitti suomalaisten tietämystä kasvinterveydestä. Tulosten mukaan vanhempi väestö tuntee kasvinterveyden paremmin kuin nuoremmat. Maatalous-, metsä- ja puutarha-alan opinnot tai työkokemus parantavat myös tietoisuutta kasvinterveydestä. Puutarhaharrastajien tietoisuus kasvintuhoojista ja tuontiehdoista oli yllättävän hyvällä tasolla.

EU:n kasvinterveyden tietoisuuden lisäämiseksi tehdyn strategian mukaan kaikkien jäsenmaiden tulee mitata, miten hyvin kansalaiset tuntevat kasvinterveyteen liittyviä asioita. YouGov Finland toteutti kyselyn helmikuun alussa. Kyselyyn vastasi edustava tuhannen henkilön otos suomalaisesta aikuisväestöstä.

Kyselyn tulosten perusteella suomalaiset tuntevat kasvintarkastuksen tehtäväalueen heikosti. Tiedottamista tarvitaan edelleen ainakin tärkeimmistä tuhoojista, minne havaintoja pitää ilmoittaa ja mitkä ovat tuontivaatimukset EU:sta ja sen ulkopuolelta.

Koloradonkuoriainen tutuin karanteenikasvintuhoojista

Koloradonkuoriainen tunnettiin kolmesta kyselyssä mukana olleesta tuhoojasta parhaiten. Vastaajista 85 prosenttia tunnistaa tai oli kuullut koloradonkuoriaisesta. Kolmannes vastaajista oli ainakin kuullut aasianrunkojäärästä ja yli neljännes tunnisti tulipoltteen tai oli kuullut siitä.

Koloradonkuoriaisesta, aasianrunkojäärästä ja tulipoltteesta kysyttiin siksi, että niistä on ollut eniten mediassa uutisia viime vuosina. Uudellamaalla asuvat tunsivat aasianrunkojäärän yllättävän huonosti, vaikka niitä löytyi Vantaalta vuonna 2015. Aasianrunkojäärästä on tiedotettu ja niiden kartoituksia on jatkettu vuosittain tähän vuoteen 2020 saakka.

Vastaajilta kysyttiin, mitä kasveja koloradonkuoriainen syö. Alle puolet vastaajista osasi yhdistää koloradonkuoriaisen perunaan. Koloradonkuoriainen tuhoaa siis perunan versoja. Yksi kymmenestä tiesi, mitä kasveja aasianrunkojäärä ja tulipolte tuhoavat. Aasianrunkojäärä tuhoaa lehtipuita ja tulipolte esim. omenaa, päärynää ja useita muita samaan Rosaceace-heimoon kuuluvia koristekasveja. Vain 14 prosenttia ilmoitti tietävänsä, minne tuhoojien havainnoista pitää ilmoittaa ja näistä viisi prosenttia tiesi nimetä juuri Ruokaviraston tai Ely-keskuksen.

Kolmannes vastaajista ei osannut lainkaan arvioida kasvintarkastajien työtehtäviä. Yli puolet vastaajista kuitenkin tiesi, että tarkastajat tarkastavat ulkomailta tuotavia kasveja ja neljännes tiesi, että kasvintarkastajat etsivät kasvitauteja ja tuhohyönteisiä.

Yli puolet vastaajista tiesi tuliaisrajoituksista EU:n ulkopuolelta

Kasvitaudit ja tuholaiset kulkeutuvat myös matkustajien tuliaiskasveissa. Kun kysyttiin kasvien ja hedelmien tuonnista EU:n ulkopuolelta, neljännes vastaajista ei osannut sanoa mitään, mutta 60 prosenttia tiesi, ettei kasveja ja hedelmiä saa tuoda matkatavaroina lainkaan. Kukaan vastanneista ei uskonut, että esimerkiksi Thaimaasta hedelmien ja kasvien tuonti olisi täysin vapaata. Eli kasveja, kasvituotteita ja hedelmiä ei saa tuoda EU:n ulkopuolelta ilman kasvinterveystodistusta, mutta poikkeuksena ananasta, duriania, kookosta, banaania ja taatelia saa tuoda vapaasti.

Vain neljä prosenttia vastanneista oli tilannut tai ostanut EU:n ulkopuolisesta nettikaupasta tai matkoilta kasveja tai siemeniä. Lähes puolet vastaajista ei tiennyt, mitä ehtoja siementen tilaamiselle EU:n ulkopuolelta on. Vajaa kolmannes tiesi, että siemenillä pitää olla kasvien kasvinterveystodistus. Vain kolme prosenttia vastaajista uskoi, että siemeniä saa tilata rajoituksetta, mikä ei pidä paikkaansa.

Tuliaistuonti myös EU-maista epäselvää

Puolet vastaajista ei osannut sanoa, millä ehdoilla kasveja saa tuoda toisista EU-maista. Neljännes vastanneista tiesi, että EU:n sisältä saa vapaasti tuoda kaikkia kasveja matkatavaroiden mukana. Vain yksi kymmenestä tiesi, että tulipoltteen isäntäkasveilla on rajoituksia tuotaessa sellaisesta EU-maasta, jossa esiintyy tulipoltetta (esimerkiksi Viro). PZ-kasvipassilla eli suoja-aluekasvipassilla tulipoltteen isäntäkasveja saa kuitenkin tuoda Virostakin.

Kysely mittasi kansalaisten tietämyksen lähtötasoa. Ruokaviraston tavoitteena on uusia kysely myöhemmin, jotta voidaan verrata kasvinterveystietoisuuden kehittymistä.

Lisätietoa:
kasvinterveys@ruokavirasto.fi

Lue lisää
www.kasvinterveys.fi