Suomessa banaanien panamantautia vastaisivat metsäpuiden tuholaiset

16. elokuuta 2019

Kolumbiassa on havaittu banaaniviljelmiä tuhoavan panamantaudin (Fusarium oxysporum f. sp. cubense) kasvinsuojeluaineita kestävä rotu Tropical race 4. Tauti uhkaa Etelä-Amerikan banaanin viljelyä, ja banaanien hinta voi nousta Suomessakin.

Banaanien panamantauti on esimerkki vaarallisesta kasvintuhoojasta, joka uudelle alueelle levitessään aiheuttaa mittavaa tuhoa. Kasvitaudit ja tuholaiset leviävät kansainvälisen kaupan ja matkustajien mukanaan kuljettamien kasvien välityksellä.

Euroopassa Xylella fastidiosa -bakteeri tuhonnut oliiviviljelmiä

Euroopassa on viime vuosilta vastaava tapaus, jossa Xylella fastidiosa -bakteeri on tuhonnut oliiviviljelmiä Italian Puglian alueella. Bakteeri tuli Eurooppaan todennäköisesti Amerikasta koristekasvien mukana. Tauti on vakava uhka eurooppalaiselle oliivintuotannolle, jos se pääsee torjuntatoimenpiteistä huolimatta leviämään laajemmalle alueelle.

Kasvintuhoojien leviämistä pyritään estämään kasvinterveyssäädöksillä ja niiden valvonnalla. Jokainen maa on listannut kasvintuhoojat, joiden leviämistä estetään lainsäädännön keinoin. Suomessa noudatetaan EU:n kasvinterveyslainsäädäntöä, jonka valvonnasta vastaavat Ruokavirasto, Tulli ja ELY-keskukset.

Suomessa erityisen haitallisia olisivat mäntyankeroinen ja Agrilus anxius -jalokuoriainen

Banaanin panamantauti on tuhoisa, koska banaanien viljely keskittyy yhteen valtalajikkeeseen. Suomen metsät ovat haavoittuvia, koska puulajeja ei ole paljon. Monipuolinen laji- ja lajikevalikoima hillitsee kasvintuhoojien leviämistä.

Suomen kannalta yksi haitallisimpia kasvintuhoojia olisi mäntyankeroinen, joka on erityisesti mäntyjä tuhoava sukkulamato. Se on levinnyt ympäri maailmaa puisen pakkausmateriaalin välityksellä aiheuttaen metsätuhoja sekä järeitä hävittämistoimenpiteitä. Euroopassa sitä esiintyy Portugalissa ja Espanjassa. Suomen ilmastossa mäntyankeroinen ei välttämättä aiheuttaisi metsätuhoja, mutta sen löytyminen Suomesta vaikuttaisi haitallisesti puutavaran vientiin.

Agrilus anxius -jalokuoriainen tuhoaa eurooppalaisia koivulajeja Pohjois-Amerikassa, ja se pystyisi todennäköisesti elämään ja aiheuttamaan metsätuhoja myös Suomessa. Agrilus anxius on kovakuoriainen, jonka toukat elävät kuoren alla syöden käytäviä puun runkoon ja puut kuolevat tähän. Myös Agrilus anxius -löydös aiheuttaisi mittavat hävitystoimenpiteet ja koivupuutavaran vienti vaikeutuisi.


Lisätietoja: kasvinterveys@ruokavirasto.fi

Lue lisää: