Viranomaiset pohtivat kasvipassisäädösten toteuttamista

28. toukokuuta 2019

Hollanti järjesti työpajan kasvipassijärjestelmän uudistamisesta toukokuun puolivälissä Aalsmerissä. Työpajassa työskenteli 55 henkeä 18:sta EU:n jäsenmaasta. Suomesta mukana olivat Taina Sahin maa- ja metsätalousministeriöstä sekä Sanna Välimäki ja Taija Vuori Ruokaviraston kasvinterveysyksiköstä.

Työpajassa jäsenmaat jakoivat tietoa ja ideoita kasvinterveysasetuksen kasvipassiuudistuksen etenemisestä ja pohtivat uusia haasteita sekä kertoivat jo löytyneistä käytännön ratkaisuista. Kasvipassiin liittyviä aiheita käsiteltiin Hollannin työstämän kysymyspatteriston pohjalta niin ryhmätöinä kuin yleisenä keskustelunakin.

Tutustumiskäynnin kohteena oli maailman suurimpiin kuuluva kukkahuutokauppa FloraHolland ja kasvihuoneviljelmä, jossa kasvatetaan kahden hehtaarin alalla kaktuksia ja mehikasveja.

Uuden lainsäädännön mukainen kasvipassisäle ruukkuun lisättäväksi.Uuden lainsäädännön mukainen kasvipassisäle ruukkuun lisättäväksi. 

Työpajassa löydettiin yhteisiä näkemyksiä mutta todettiin myös, että asetuksen tulkinnassa on vaihtelua jäsenmaittain. Vielä riittää työtä haasteiden ratkaisemiseksi ja yhteneväisten tulkintojen muodostamiseksi. Asiaa kuitenkin helpottaa työpajassa luodut uudet kontaktit muihin jäsenmaihin ja Hollannin esimerkki toimivasta viranomaisten ja yritysten yhteistyöstä.

Lue lisää kasvinterveyslainsäädännön uudistumisesta 14.12.2019