Kansainvälinen kasvinterveysvuosi 2020

Vuosi 2020 on YK:n julistama kansainvälinen kasvinterveysvuosi (International Year of Plant Health), jonka aikana kasvinterveyskysymyksiä nostetaan esille maailmanlaajuisesti. Aloitteen teemavuodesta teki Suomen maa- ja metsätalousministeriö. Kasvinterveys on koko maailman mittakaavassa erittäin tärkeä kysymys niin ruokaturvan kuin metsätaloudenkin kannalta nyt kun ilmaston lämpeneminen edistää kasvintuhoojien leviämistä.

Kasvinterveysvuosi2020_FI_vaaka_rgb_PLep.jpg

Kasvinterveysvuoden tavoitteena on lisätä maailmanlaajuisesti tietoa ja ymmärrystä terveiden kasvien merkityksestä. Kaikki ruoantuotanto perustuu kasvintuotantoon. YK:n elintarvike- ja maatalousjärjestön (FAO) arvion mukaan jopa  40 % sadosta tuhoutuu kasvitautien ja -tuholaisten vuoksi. Tämä vaikuttaa maailman väestön ruokaturvaan ja huonontaa etenkin köyhien maiden viljelijäväestön toimeentuloa. Suomessa erityisen haitallisia voisivat olla metsäpuiden taudit ja tuholaiset, koska metsätalous on Suomelle niin tärkeää.

Kasvien terveyttä uhkaavat myös ilmastonmuutos ja ihmisten toimet. Kansainvälisen kaupan ja matkustamisen jatkuvasti lisääntyessä kasvintuhoojat voivat samalla päästä livahtamaan uusille alueille, mantereelta ja maasta toiseen. 

Kasvien terveyden suojelu on paljon tehokkaampaa ja edullisempaa kuin kasvintuhoojien hävittäminen. Toisinaan alueelle levinnyttä kasvintuhoojaa ei enää saada hävitetyksi. Tästä on esimerkkinä Portugaliin jo 1990-luvulla levinnyt mäntyankeroinen, joka pääsi leviämään Espanjaan 2000-luvulla.

Helsingissä järjestettävä kansainvälinen kasvinterveyskonferenssi on siirretty vuoteen 2021 koronatilanteen vuoksi. Konferenssista lisää Protecting Plant Health in a changing world.

 

 

Sivu on viimeksi päivitetty 20.5.2020