Medialle lisätietoa hyönteishotelleista ja kasvinterveydestä

Lisätietoa

Hyönteishotellit-kampanjasta

Sähköposti: etunimi.sukunimi@mmm.fi

Kansliapäällikkö Jaana Husu-Kallio MMM p. 029 516 2184
Viestintäjohtaja Janne Impiö MMM p. 029 516 2064
Kasvinterveyspäällikkö Marja Savonmäki MMM p. 0295 162 280
Viestintäasiantuntija Mervi Laitinen MMM p. 029 516 2098

Hyönteishotelleista

Ympäristöasiantuntija Reima Leinonen Ely-keskus p. 029 502 3799 etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi


Pölyttäjistä

Tutkija Sakari Raiskio Luonnonvarakeskus p. 0295 326 454 etunimi.sukunimi@luke.fi
Vieraileva asiantuntija Ari Järvinen Luonnonvarakeskus p. 0295 322 178 etunimi.sukunimi@luke.fi
Tutkimusasiantuntija Eeva-Liisa Korpela Suomen Mehiläishoitajien Liitto p. 040 5063 202 etunimi.sukunimi@hunaja.net


YK:n kansainvälisestä kasvinterveysvuodesta

Erityisasiantuntija Ralf Lopian MMM p. 0295 162 329 etunimi.sukunimi@mmm.fi


Kasvinterveydestä

Ruokavirasto: karanteenituhoojat, muut kasvien laatuun vaikuttavat tuhoojat, kasvinterveyden valvonta

www.kasvinterveys.fi
Karanteenituhoojista
Kasvien laatuun vaikuttavista tuhoojista
Sähköposti: kasvinterveys@ruokavirasto.fi
Sähköpostit: etunimi.sukunimi@ruokavirasto.fi

Avomaan puutarhatuotanto, kasvinterveyden valvonta Ylitarkastaja Paula Lilja p. 0295 204 628 / 050 430 3871
Biologiset torjuntaeliöt, tuhoojakartoitukset  Ylitarkastaja Aino-Maija Alanko p. 0295 204 119 / 050 505 9722
Karanteenikasvitautien ja kasvien laatuun vaikuttavien tuhoojien tunnistus  Erikoistutkija Mirkka Soukainen p. 0295 205 021 / 040 583 4943
Karanteenikasvitautien ja kasvien laatuun vaikuttavien tuhoojien tunnistus Erikoistutkija Johanna Santala p. 0295 204 978 / 050 410 0235
Karanteenituholaisten tunnistaminen puutavarassa (laboratorio) Erikoistutkija Jyrki Tomminen p. 0295 205 074 / 040 725 7236
Kasvien laatuun vaikuttavien tuhoojien, hyönteiset ja ankeroiset, tunnistaminen (laboratorio)  Tutkija Ville Welling p. 0295 205 148 / 040 776 4502 
Kasvien tuonti ja sisämarkkinat Jaostopäällikkö Sanna Välimäki p. 0295 205 201 / 040 548 0372
Kasvintuhoojien aiheuttaman riskin arviointi Erikoistutkija Salla Hannunen  p. 0295 204 216 / 040 350 9075
Kasvintuhoojien aiheuttaman riskin arviointi  Tutkija Juha Tuomola p. 0295 205 091 / 050 434 1720
Lainsäädännön soveltaminen Ylitarkastaja Sari Haikola p. 0295 204 200 / 040 687 6641
Metsän ja puutavaran kasvinterveys Ylitarkastaja Liisa Vihervuori p. 0295 205 163 / 040 057 1060
Ruokaperunan kasvintuhoojat Ylitarkastaja Atro Virtanen p. 0295 205 187 / 040 704 9607
Viljan laatu ja turvallisuus (laboratorio) Tutkija Anne Mäittälä p. 0295 204 721 / 040 740 1300
Viljan laatu ja turvallisuus (laboratorio) Jaostopäällikkö Elina Sieviläinen p. 0295 204 994 / 040 848 6094
Viestintä Viestintäasiantuntija Päivi Leppämäki p. 0295 204 620/ 040 707 0065


Luonnonvarakeskus

Sähköposti: etunimi.sukunimi@luke.fi

Ekosysteemipalvelut  Erikoistutkija Sari Himanen p. 0295 326 132

Lahopuut 

Tutkija Juha Siitonen p. 0295 325 491

Metsien monimuotoisuus ja metsämaiden mikrobit

Taina Pennanen, Johtava tutkija p. 0295 325 469  

Metsien terveys ja metsätuhot 

Tutkija Heikki Nuorteva p. 0295 325 459 

Metsäpatologia    

Tutkimusprofessori Jarkko Hantula  p. 0295 325 419

Pelto- ja puutarhakasvien kemiallinen kasvinsuojelu 

Tutkija Pentti Ruuttunen p. 0295 326 492

Peltojen monimuotoisuus 

Erikoistutkija Terho Hyvönen p. 0295 326 154

Peltokasvien kasvinterveys ja hallinta, kasvitaudit

Erikoistutkija Marja Jalli  p. 0295 326 168 

Peltokasvien kasvinterveys ja hallinta, rikkakasvit  

Erikoistutkija Jukka Salonen p. 0295 326 517 

Puutarhakasvien kasvinterveys ja hallinta, kasvitaudit 

Erikoistutkija Päivi Parikka p. 0295 326 424

Puutarhakasvien kasvinterveys ja hallinta, peruna 

Erikoistutkija Lea Hiltunen p. 0295 326 130

Puutarhakasvien kasvinterveys ja hallinta, tuhohyönteiset

Erikoistutkija Anne Nissinen p. 0295 326 401 

Tervetaimituotanto

Tutkija Jaana Laamanen p. 0295 326 298

Vieraslajit, peltokasvien kasvinterveys ja hallinta, tuhohyönteiset

Erikoistutkija Erja Huusela-Veistola p. 0295 326 148

Viestintä

Erityisasiantuntija Mikko Salmi p. 0295 325 753  

          

Sivu on viimeksi päivitetty 20.4.2020