Tutustu kasvitauteihin ja -tuholaisiin

EU:n kasvinterveysasetuksessa 2016/2031 säädellyt kasvintuhoojat luokitellaan karanteenituhoojiksi ja laatutuhoojiksi. Karanteenituhoojia ei saa esiintyä viljelyksillä, kasvihuoneissa, puistoissa, pihoilla eikä metsissä. Ruokavirasto tai ELY-keskus määrää aina toimenpiteet, kun karanteenituhoojia löydetään. Laatutuhoojia ei saa olla myytävissä taimissa, ruukkukasveissa tai kesäkukissa. Kasvien viljelijät ja myyjät huolehtivat laatutuhoojien torjunnasta.

Tutustu Ruokaviraston sivuilla