Koloradonkuoriaisen torjunta on viranomaistyötä

Koloradonkuoriainen on karanteenituhooja, joten kasvinterveysviranomaiset määräävät sen torjuntatoimenpiteistä. Torjunnassa käytettävät kemialliset ja/tai mekaaniset menetelmät valitaan tapauskohtaisesti. Ruokavirasto tai ELY-keskus antaa viljelijälle kirjallisen torjuntapäätöksen koloradonkuoriaisen torjunnasta.

Torjunnan onnistumisen kannalta on erittäin tärkeää, että perunakasvustoa tarkkaillaan torjuntatoimenpiteiden jälkeen. Kasvustoa tarkkaillaan viikoittain perunannostoon saakka. Koloradonkuoriaisesiintymän ympäriltä ei perunakasvustoa saa hävittää. Pesäkkeen ympärillä kasvava peruna toimii syöttikasvustona, joka ehkäisee torjunnasta selvinneiden kuoriaisten karkaamista muualle.

Kaikille koloradonkuoriaisen havaintopaikoille istutetaan seuraavana keväänä ainakin vähän perunaa syöttikasviksi. Tällöin talvehtineet yksilöt jäävät maasta noustuaan syöttikasville ruokailemaan ja munimaan, ja ne on helppo torjua. Jos perunaa ei ole heti saatavilla, kuoriainen lentää etsimään perunaa ravinnokseen ja munintapaikakseen. Tällöin kuoriainen leviää uusille alueille ja torjunta vaikeutuu.

Sivu on viimeksi päivitetty 22.6.2022