Lännenpahkaruoste

Lännenpahkaruoste (Endocronartium harknessii) on karanteenituhooja, jota ei saa päästää leviämään taimituotantoon, metsiin tai viheralueille. Ilmoita havainnosta tai epäilystä viipymättä Ruokavirastoon ilmoituslomakkeella tai sähköpostitse: kasvinterveys@ruokavirasto.fi.

Lännenpahkaruoste on pohjoisamerikkalainen mäntyjen ruoste, joka vioittaa useita mäntylajeja. Ruoste ei tuhoa kokonaisia mäntymetsiä vaan saastuttaa yksittäisiä puita aiheuttaen keltaisia pahkoja männyn runkoon ja oksiin. Suomessa ei tautia ole toistaiseksi tavattu, mutta kotoiset mäntymme ovat sienitaudille alttiita isäntälajeja.

Isäntäkasvit

 • Useat mäntylajit, myös metsämänty (Pinus sylvestris).

Levinneisyys

 • Amerikka: Kanada (laajalle levinnyt), Meksiko, Yhdysvallat
 • Katso levinneisyyskartta EPPOn sivuilla (englanniksi).

Oireet

 • Keltaisia pahkoja männyn rungossa ja oksissa.
 • Saastuneen männyn kasvu hidastuu ja puutavaran laatu huononee. Puu voi myös kuolla.
 • Oireet ovat vakavampia nuorilla männyillä kuin vanhoilla.

Lännenpahkaruosteen aiheuttama keltainen pahka männyn oksassa (suuri kuva).Lännenpahkaruosteen oireita männyssä. Kuva: 

Elinkierto ja leviäminen

 • Ilmateitse leviävän ruostesienen itiöt saastuttavat männyn suoraan ilman väli-isäntiä.
 • Kosteat olosuhteet edistävät taudin leviämistä.
 • Saastuneen männyn runkoon tai oksiin kehittyvät 2-4 vuodessa vaaleankeltaiset pahkat, jotka alkavat tuottaa keltaoransseja itiöitä keväisin.
 • Kypsyttyään pahkat puhkeavat ja keltaoranssit itiöt kulkeutuvat tuulen mukana uuteen isäntäkasviin.
 • Ruoste voi myös levitä taimiaineiston mukana.

Leviämisen estäminen ja torjunta

 • Lännenpahkaruoste on kasvinterveyslainsäädännön mukaan karanteenituhooja. Jos sitä löydetään Suomesta, Ruokavirasto määrää torjuntatoimenpiteet.
 • Havukasvien tuonti EU:n ulkopuolisista maista on kielletty.
 • Puutavaralle on asetettu käsittelyvaatimuksia EU:n ulkopuolelta tuotaessa.