Peruna-ankeroiset

Keltaperuna-ankeroinen (Globodera rostochiensis) ja valkoperuna-ankeroinen (Globodera pallida) ovat karanteenituhoojia. Ilmoita Ruokavirastoon, jos havaitset perunakasvustossa peruna-ankeroisia tai niihin viittaavia oireita. Ilmoituksen voit tehdä sähköisellä ilmoituslomakkeella tai sähköpostitse: kasvinterveys@ruokavirasto.fi.

Peruna-ankeroiset elävät perunan juuristossa. Jos perunaa viljellään pitkään samalla paikalla, peruna-ankeroisen vioitus näkyy vuosi vuodelta laajenevina kitukasvuisina laikkuina kasvustossa. Naarasankeroiset voi nähdä heinä-elokuussa perunan juurten pinnoilla keltaisina tai valkoisina pullistumina. Ankeroiset leviävät siemenperunan ja maa-aineksen mukana. Keltaperuna-ankeroista löydetään vuosittain perunatiloilta. Valkoperuna-ankeroista on todettu muutamalta tilalta.

Isäntäkasvit

 • Ensisijainen isäntäkasvi on peruna
 • Muita isäntäkasveja ovat tomaatti, munakoiso ja muut koisokasvit

Levinneisyys

 • Peruna-ankeroisia esiintyy kaikissa maanosissa
 • Euroopassa peruna-ankeroiset ovat yleisiä. Valkoperuna-ankeroinen on harvinaisempi kuin keltaperuna-ankeroinen.

Tuntomerkit

 • Pieni, väritykseltään vaalea sukkulamato. Ei voi havaita paljain silmin.
 • Ankeroiset muodostavat perunan juuriin pullistumia (kystia), joiden läpimitta on noin 1 mm ja väri vaalea, keltainen tai tummanruskea.
 • Kuvia peruna-ankeroisista EPPOn sivuilla

Keltaperuna-ankeroisen keltainen kysta perunan juuressa (suuri kuva).Keltaperuna-ankeroisen kysta. 

Valkoperuna-ankeroisen valkoisia kystia perunan juuristossa (suuri kuva).

Valkoperuna-ankeroisen kystia.

Kuva: Bonsak Hammeraas, NIBIO - The Norwegian Institute of Bioeconomy Research, Bugwood.org

Vioitus

 • Perunan lehdet kellastuvat, lakastuvat ja kuolevat.
 • Saastunut kasvusto on kitukasvuista ja mukulat pienikokoisia. Juuret jäävät lyhyiksi ja haaroittuvat voimakkaasti.
 • Heikkokasvuiset laikut laajenevat kasvustossa vuosi vuodelta.
 • Vioituksen saa aikaan peruna-ankeroisen toukka, joka käyttää juuren solunesteitä ravintonaan estäen näin veden ja ravinteiden kulkua.

Kellastuneita ja kuihtuneita lehtiä perunakasvustossa (suuri kuva).

Valkoperuna-ankeroisen aiheuttamia oireita perunakasvustossa: kellastuneita ja kuihtuneita lehtiä.

Kuva: Florida Division of Plant Industry , Florida Department of Agriculture and Consumer Services, Bugwood.org

Elinkierto ja leviäminen

 • Toukat tunkeutuvat perunan juuriin, joiden sisällä ne kehittyvät aikuisiksi.
 • Ankeroisnaaraat tunkeutuvat juurten pinnalle. Ne näkyvät juurissa valkoisina pullistumina, joiden sisällä munat ja toukat kehittyvät. Keltaperuna-ankeroisnaaraiden väri muuttuu keltaiseksi.
 • Naaraan kuollessa sen ruumis kovettuu ja muuttuu munia suojaavaksi rakenteeksi, kystaksi.
 • Kysta sisältää noin 500 munaa.
 • Kystat tippuvat juuren pinnalta maahan. Toukat voivat kuoriutua joko välittömästi tai säilyä kystan sisällä elinkykyisinä useita vuosia ennen kuoriutumista.
 • Kystat kestävät sekä pakkasta että kuivuutta todella hyvin.
 • Peruna-ankeroiset leviävät perunan mukuloissa sekä työvälineiden, jalkineiden, pakkausten ja kuljetusvälineiden mukana kulkeutuvassa maa-aineksessa.
 • Paikallisesti ankeroisten kystat voivat levitä myös valumaveden tai tuulen kuljettaman maa-aineksen mukana.

Leviämisen estäminen ja torjunta

 • Peruna-ankeroiset ovat kasvinterveyslainsäädännön mukaan karanteenituhoojia. Kun niitä löydetään perunantuotannosta, viranomaiset määräävät torjuntatoimenpiteet.
 • Torjuntakeinoja ovat saastuneiden mukuloiden hävittäminen, viljelyrajoitukset ja hyvä viljelyhygienia.
 • Peruna-ankeroisten leviämisen estämiseksi käytetään testattua ja sertifioitua siemenperunaa.