Arabiksen mosaiikkivirus

Arabiksen mosaiikkivirus (arabis mosaic virus, ArMV) on laatutuhooja tietyillä hedelmä- ja marjakasveilla (katso isäntäkasvit).Viruksen oireita ei saa olla näiden kasvilajien myytävissä kasveissa tai lisäysaineistossa.

Arabiksen mosaiikkivirusta esiintyy käytännössä koko Euroopan alueella. Yksin esiintyessään se ei yleensä aiheuta merkittäviä satotappioita, vaan vahingot liittyvät sekainfektioihin muiden virusten kanssa.

Isäntäkasvit

  • Isäntäkasvit, joilla arabiksen mosaiikkivirus on laatutuhooja
    • mansikka, imeläkirsikka, hapankirsikka, herukat (Ribes spp.), vatukat (Rubus spp.)
    • oliivi

Oireet 

Täplämäiset kloroottiset alueet kasvin lehdissä ja kasvun tyrehtyminen. Virus voi pysyä pitkään piilevänä ja oireettomana. Esiintyy usein yhdessä muiden virusten, esimerkiksi mansikan piilevän rengaslaikkuviruksen (SLRV) kanssa.

Taudin aiheuttamaa kloroottisuutta mansikkakasvustossa (suuri kuva).Taudin oireet mansikalla. Kuva: CSL, York, GB - British Crown.

Elinkierto 

Säilyy talven yli isäntäkasvissa sekä useita kuukausia vektorina toimivassa sukkulamadossa.

Leviäminen

Lisäysaineiston välityksellä mukaan lukien siemenet, sekä paikallisesti maaperässä lyhyitä matkoja. Vektorina sukkulamadot.

Leviämisen estäminen ja torjunta 

  • Taimiaineiston tuotannossa tulee käyttää tervettä lisäysaineistoa ja noudattaa hyvää viljelyhygieniaa.
  • Myytävän ja maahantuotavan taimiaineiston pitää täyttää lainsäädännön vaatimukset.
  • Taimiaineiston tuotannossa kasvit tarkastetaan omavalvontana ja noudatetaan laatutuhoojalle asetettuja vaatimuksia.
  • Torjunta on vaikeaa, sillä vektoreina toimivia sukkulamatoja maaperässä ja villejä isäntäkasveja luonnossa esiintyy runsaasti.