Candidatus Phytoplasma prunorum

Candidatus Phytoplasma prunorum on laatutuhooja Prunus-suvun kasveilla. Taudin oireita ei saa olla Prunus-lajien myytävissä taimissa tai lisäysaineistossa. Vaatimus koskee kaikkia koristekäyttöön kasvatettuja lajeja sekä kohdassa isäntäkasvit mainittuja hedelmäkasveja.

Fytoplasma aiheuttaa European stone fruit yellows  -tautia. Voimakas infektio voi aiheuttaa huomattavia taloudellisia tappioita hedelmänviljelyssä.

Isäntäkasvit 

 • Isäntäkasvit, joilla fytoplasma on laatutuhooja
  • luumu, imeläkirsikka, hapankirsikka,
  • persikka, japaninluumu, manteli, aprikoosi
 • Laatutuhooja kaikilla koristekasveiksi myytävillä Prunus-suvun kasveilla ja lisäysaineistolla.

Levinneisyys

 • Esiintyy Etelä- ja Keski-Euroopassa. Katso levinneisyys EPPOn kartasta.

Oireet 

 • Lehtien kellastuminen tai punertuminen ja rullautuminen
 • Silmujen ennenaikainen puhkeaminen, kasvun heikentyminen, kasvukauden ulkopuolinen kasvu

Rullautuneita lehtiä aprikoosilla (suuri kuva).Taudin oireet aprikoosilla. Kuva: G. Morvan, INRA, Montfavet (FR).

Elinkierto

 • Vektorina toimii Cacopsylla pruni -kemppi, jota esiintyy myös Suomessa.

Leviäminen

 • Lisäysaineiston ja kemppien välityksellä.
 • Infektion voimakkuus vaihtelee eri isäntäkasvilajien välillä.
 • Osa infektoituneista kasveista on oireettomia, mutta osa kuolee tautiin muutamassa vuodessa.

Leviämisen estäminen ja torjunta

 • Taimiaineiston tuotannossa tulee käyttää tervettä lisäysaineistoa ja noudattaa hyvää viljelyhygieniaa.
 • Myytävän ja maahantuotavan taimiaineiston pitää täyttää lainsäädännön vaatimukset.
 • Taimiaineiston tuotannossa kasvit tarkastetaan omavalvontana ja noudatetaan laatutuhoojalle asetettuja vaatimuksia.
 • Torjunta taudin esiintymisalueilla on vaikeaa, koska sekä isäntäkasvilajeja että vektoreita esiintyy yleisesti luonnossa.
 • Infektiota hyvin kestävän perusrungon valinnalla voi pyrkiä minimoimaan taudin aiheuttaman tuhon.