Mansikan kurttuvirus

Mansikan kurttuvirus (strawberry crinkle virus) on laatutuhooja mansikalla. Sen oireita ei saa olla myytävissä mansikantaimissa tai lisäysaineistossa.

Mansikan kurttuvirusta esiintyy laajasti ympäri maailman, usein yhteisinfektiona muiden virusten kanssa. Vaikutus sadontuottoon vaihtelee huomattavasti, yleensä virus ei aiheuta suurta vahinkoa ainakaan esiintyessään yksin.

Isäntäkasvit

  • Mansikka

Oireet

  • Lehdissä pistemäiset kloroottiset alueet.
  • Oireiden havaitseminen on syksyllä-keväällä helpompaa kuin kesällä.

Mansikan kurttulehtiviruksen aiheuttamaa kloroottisuutta mansikan lehdissä (suuri kuva). Mansikan kurttuviruksen vioitusta mansikan lehdissä.
Kuva: 

Leviäminen 

  • Lisäysmateriaalin ja mansikkakirvan välityksellä.

Leviämisen estäminen ja torjunta

  • Taimiaineiston tuotannossa tulee käyttää tervettä lisäysaineistoa ja noudattaa hyvää viljelyhygieniaa.
  • Myytävän ja maahantuotavan taimiaineiston pitää täyttää lainsäädännön vaatimukset.
  • Taimiaineiston tuotannossa kasvit tarkastetaan omavalvontana ja noudatetaan laatutuhoojalle asetettuja vaatimuksia.