Mansikanmustalaikku

Mansikanmustalaikku (Colletotrichum acutatum) on laatutuhooja mansikalla. Sen oireita ei saa olla myytävissä mansikantaimissa tai lisäysaineistossa.

Mansikanmustalaikku on myös kansallisessa vieraslajistrategiassa mainittu laji. Ilmoita havainnosta vieraslajiportaalissa.

Mansikanmustalaikkutautia aiheuttaa Colletotrichum acutatum -niminen kotelosieni, joka pilaa mansikkasatoa kosteissa ja lämpimissä olosuhteissa. Tauti on yksi tuhoisimmista mansikan taudeista maailmanlaajuisesti.

Isäntäkasvit

 • Mansikka.

Levinneisyys

 • Mansikanmustalaikkua esiintyy ympäri maailman, myös Suomessa.

Oireet

 • Taudin ensimmäisiä oireita ovat painuneet ja vetiset laikut mansikan pinnalla. Laikut laajenevat ja jo muutaman päivän kuluessa ne peittävät koko marjan muuttaen sen tummanruskeaksi.
 • Ruskettuneiden marjojen pinnalla kasvaa vaaleanpunaista sienirihmastoa. Jos kasvi on saanut tartunnan pian pölyttymisen jälkeen, kehittyvät marjat jäävät usein pienikokoisiksi ja koviksi.
 • Laikkuja voi ilmetä sekä marjaraakileissa että kypsissä marjoissa.
 • Tauti voi aiheuttaa myös mustia kuoliolaikkuja mansikan juuriin. Infektio juurissa johtaa yleensä koko kasvin sairastumiseen ja kuolemaan.
 • Mansikkakasvustossa tauti ilmenee ensin laikuittaisesti, kun kasveja kuihtuu ja ne painuvat maahan. Niillä voi esiintyä myös kloroosia ja kitukasvuisuutta ennen kuihtumista.

Oireet

Mustalaikun oireita (suuri kuva).Taudin aiheuttamia laikkuja mansikan pinnalla. Kuva: Gerald Holmes, Strwberry Center, Cal Poly San Luis Obispo, Bugwood.org.

mansikanmustalaikku (suuri kuva).Mansikanmustalaikun oireita mansikan taimessa. Kuva: Central Science Laboratory, Harpenden, British Crown, Bugwood.org.

Mansikanmustalaikku (suuri kuva).Mansikanmustalaikun oireita mansikan taimessa. Kuva: Jonas Janner Hamann, Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), Bugwood.org.

mustalaikku (suuri kuva).Mansikanmustalaikun aiheuttamia kuoliolaikkuja mansikan juuristossa. Kuva: Central Science Laboratory, Harpenden, British Crown, Bugwood.org.

Elinkierto ja leviäminen

 • Sienen itiöt leviävät sadevesiroiskeiden mukana kasvista toiseen. Itiöt itävät kasvin pinnalla ja muodostavat sienirihmastoa. Rihmasto läpäisee kasvin solukon ja lisääntyy kasvin sisällä nopeasti olosuhteiden ollessa suotuisat.
 • Kun rihmasto on lisääntynyt tarpeeksi, tummia laikkuja ilmestyy marjoihin. Laikuissa syntyy uusia itiöitä kosteissa olosuhteissa.
 • Itiöt eivät välttämättä leviä heti, vaan ne voivat siirtyä lepotilaan ja talvehtia maassa. Itiöt säilyvät tartuttamiskykyisinä noin yhdeksän kuukauden ajan maahan tai kasvijätteisiin hautautuneina.
 • Itiöt säilyvät parhaiten kuivissa ja viileissä ilmasto-olosuhteissa.
 • Tauti leviää pääasiassa saastuneiden mansikantaimien mukana. Myös puhdistamattomat työvälineet ja peltolohkojen välillä liikkuvat työntekijät voivat levittää tautia.

Leviämisen estäminen ja torjunta

 • Taimiaineiston tuotannossa tulee käyttää tervettä lisäysaineistoa ja noudattaa hyvää viljelyhygieniaa.
 • Myytävän ja maahantuotavan taimiaineiston pitää täyttää lainsäädännön vaatimukset.
 • Taimiaineiston tuotannossa kasvit tarkastetaan omavalvontana ja noudatetaan laatutuhoojalle asetettuja vaatimuksia.
 • Taudin torjumiseksi tartunnan saaneet kasvit kannattaa hävittää.
 • Liikakastelua tulee välttää, ja typpilannoitteen käyttömäärä kannattaa pitää suositusten mukaisena. Ammoniumnitraattilannoitteen sijasta olisi hyvä käyttää kalsiumnitraattilannoitetta, koska mustalaikkusieni ei pysty hyödyntämään sen sisältämää typpeä hyvin.
 • Olkien levittäminen mansikan kasvualustaan voi vähentää saderoiskeita, joiden mukana sienen itiöt leviävät. Muovikatteen käyttö tarjoaa roiskeille ponnahdusalustan, mikä lisää itiöiden leviämistä.
 • Tautiriskiä voi vähentää myös viljelemällä mustalaikulle vastustuskykyisiä mansikkalajikkeita.