Mustikkasyöpä

Mustikkasyöpä (Godronia cassandrae) on laatutuhooja pensasmustikalla ja muilla Vaccinium-suvun kasveilla. Taudin oireita ei saa olla näiden kasvilajien myytävissä taimissa tai lisäysaineistossa.

Mustikkasyöpä on myös kansallisen vieraslajistrategian laji. Ilmoita havainnosta vieraslajiportaalissa.

Mustikkasyöpä on sienitauti, joka kuihduttaa mustikan versoja ja aiheuttaa satotappioita pensasmustikan viljelyssä.

Isäntäkasvit 

  • Mustikat

Levinneisyys

  • Esiintyy laajasti Pohjois-Amerikassa ja Euroopassa.
  • Esiintyy myös Suomessa.

Oireet

  • Versojen päät tummuvat ja taipuvat alaspäin.
  • Kuoliolaikut versoissa.
  • Oireet usein versojen tyvellä, jopa maanrajan alapuolella.
  • Marjoissa ei näy oireita.

Mustikkasyövän aiheuttamia oireita mustikan versoissa (suuri kuva).Mustikkasyövän aiheuttamia oireita pensasmustikan versoissa.
Kuva: Jari Poutanen, Ruokavirasto.

mustikkasyövän aiheuttamia oireita (suuri kuva).Mustikkasyövän aiheuttama laikku mustikan versossa. Kuva: Päivi Parikka, Luke.

mustikkasyövän aiheuttamia oireita (suuri kuva).Mustikkasyövän aiheuttamia oireita.
Kuva: Päivi Parikka, Luke.

mustikkasyöpäoireita (suuri kuva).Mustikkasyövän aiheuttama kuoliolaikku ja valkoista sienirihmastokasvua.
Kuva: Päivi Parikka, Luke.

Leviäminen

  • Mustikkasyöpä leviää tuulen ja vesipisaroiden välityksellä.
  • Erityisesti nuoret taimet ovat alttiita tartunnalle.

Leviämisen estäminen

  • Taimiaineiston tuotannossa tulee käyttää tervettä lisäysaineistoa ja noudattaa hyvää viljelyhygieniaa.
  • Myytävän ja maahantuotavan taimiaineiston pitää täyttää lainsäädännön vaatimukset.
  • Taimiaineiston tuotannossa kasvit tarkastetaan omavalvontana ja noudatetaan laatutuhoojalle asetettuja vaatimuksia.
  • Mustikkasyövälle ei tunneta kemiallisia torjuntamenetelmiä.