Punamätä

Punamätä (Phytophthora fragariae) on laatutuhooja mansikalla. Sen oireita ei saa olla myytävissä mansikantaimissa.

Punamätä on myös kansallisen vieraslajistrategian laji. Ilmoita havainnosta vieraslajiportaalissa.

Punamädän seurauksena mansikan sivujuuret kuolevat, jolloin juuristo muuttuu kaljun näköiseksi ja kasvin veden ja ravinteiden saanti häiriintyy. Kasvustossa vioitus näkyy ensin kitukasvuisina laikkuina, ja lopulta kasvit kuolevat. Taudista tekee erityisen hankalan sen pitkä säilymisaika maassa. Punamätä voi säilyä maassa ilman isäntäkasvia jopa 15 vuotta. Punamätä ei rajoita marjojen elintarvikekäyttöä eikä leviä marjojen välityksellä.

Isäntäkasvit

 • Puutarhamansikka (Fragaria × ananassa). Lajikkeiden kestävyys vaihtelee. Punamätä on laatutuhooja mansikalla.
 • Jättivadelma (Rubus Loganobaccus-Ryhmä)

Levinneisyys

 • Laajalle levinnyt, esiintyy useimmissa Euroopan maissa, Pohjois- ja Etelä-Amerikassa sekä Aasiassa.
 • Esiintyy Suomessa mansikkaviljelmillä.
 • Katso levinneisyys EPPOn kartasta.

Oireet

 • Sivujuurten kärkien mustuminen ja sivujuurten kuoleminen. Juuriston kaljuuntuminen.
 • Juurien muuttuminen sisältä punaisiksi.
 • Kasvien laikuittainen kitukasvuisuus ja heikko sadontuotto.
 • Kasvien kuoleminen.

Mansikkakasvustossa kuollut laikku (suuri kuva).Punamädän aiheuttama kuollut laikku mansikkakasvustossa.

Laikuttain kitukasvuisia mansikoita (suuri kuva).Mansikan laikuittainen kitukasvuisuus voi olla oire punamädästä.

Punamätä aiheuttaa mansikan juurien kaljuuntumisen.Punamätä aiheuttaa mansikan juurien kaljuuntumisen.

Kuvat: Paula Lilja, Ruokavirasto

Biologia ja leviäminen

 • Punamätää aiheuttava sieni tartuttaa mansikan juuria maasta käsin viileissä ja kosteissa olosuhteissa. Tarttumiselle ihanteellinen lämpötila on 10-17 °C.
 • Tarttuminen tapahtuu märässä maassa liikkuvien parveiluitiöiden välityksellä.
 • Taudinaiheuttajan munaitiöt säilyvät tartutuskykyisinä maassa jopa 15 vuotta ilman isäntäkasviaankin.
 • Punamätä leviää tartunnan saaneissa mansikantaimissa sekä työvälineisiin ja koneisiin tarttuneen saastuneen mullan mukana.

Leviämisen estäminen ja torjunta

 • Taimiaineiston tuotannossa tulee käyttää tervettä lisäysaineistoa ja noudattaa hyvää viljelyhygieniaa.
 • Myytävän ja maahantuotavan taimiaineiston pitää täyttää lainsäädännön vaatimukset.
 • Taimiaineiston tuotannossa kasvit tarkastetaan omavalvontana ja noudatetaan laatutuhoojalle asetettuja vaatimuksia.
 • Jos taimissa on epäilyttäviä oireita, on syytä varmistua niiden terveydestä ennen istuttamista.
 • Mansikkatiloilla, joilla punamätä on todettu, tulee noudattaa tarkkaa viljelyhygieniaa, jotta tauti ei leviäisi tartunnan saaneesta kasvustosta terveisiin kasvustoihin. 
 • Viljelytoimenpiteet ja sadon kerääminen kannattaa suunnitella siten, että työt tehdään ensin puhtaissa kasvustoissa.
 • Koneet ja työvälineet tulee pestä ja desinfioida tartunnan saaneelle kasvustolle tehtyjen toimenpiteiden jälkeen.
 • Jos mahdollista, tartunnan saaneen kasvuston kasvupaikka kannattaa ottaa pois mansikanviljelystä ja pitää mieluiten kasvipeitteisenä maa-aineksen kulkeutumisen välttämiseksi.
 • Kasteluvettä ei pidä kerätä kierrätettäväksi tartunnan saaneesta kasvustosta.
 • Kasvijätettä ei pidä kompostoida, sillä punamätää aiheuttava mikrobi säilyy kompostissa.