Versopolte

Versopolte on laatutuhooja esimerkiksi alppiruusuilla, atsaleoilla ja heisillä (ks. kohta isäntäkasvit). Versopoltetta ei saa olla näiden kasvilajien myytävissä taimissa. 

Versopoltetta aiheuttaa moni-isäntäinen Phytophthora ramorum -munasieni. Tammilla tautia kutsutaan tammen äkkikuolemaksi. P. ramorumin oireet vaihtelevat kasvilajeittain. Alppiruusuilla oireena on versojen ruskettuminen ja kuoleminen. Lehtipuilla oireina ovat runkoon muodostuvat kuoliolaikut. Esimerkiksi Iso-Britanniassa ja Yhdysvalloissa tauti on aiheuttanut metsätuhoja. Versopoltetta on löydetty luonnosta ja taimitarhoilta monissa Euroopan maissa. Suomessa tautia on todettu alppiruusuilla taimimyymälöissä ja taimitarhoilla.

Ajankohtaista

Versopolte on siirtymässä laatutuhoojien luetteloon asetuksen (EU) 2019/2072 liitteeseen IV. Sitä ei tarkasteta karanteenituhoojana enää kasvukaudella 2021. Versopoltteen oireista ei tarvitse enää ilmoittaa Ruokavirastoon. Tautia ei kuitenkaan saa olla myytävissä kasveissa. Jos tautia epäillään esimerkiksi taimitarhalla tai puutarhamyymälässä, kannattaa lähettää näyte laboratorioon. Esimerkiksi Ruokaviraston kasvintuhoojalaboratorio tutkii asiakkaiden lähettämiä näytteitä maksullisena palveluna. Näytettä ei ole kuitenkaan pakko lähettää, jos taudin oireet tunnistetaan muutenkin. Tällöin voi oireelliset kasvit vain poistaa myynnistä. Taimitarhoilla noudatetaan lisäksi erityisvaatimuksia taudin leviämisen estämiseksi. Kannattaa huomioida, että sairaita kasveja ei pidä hävittää kompostoimalla, koska taudinaiheuttaja voi levitä sieltä edelleen.

Isäntäkasvit

Isäntäkasvit, joilla Phytophthora ramorum on laatutuhooja:

 • Alppiruusut, atsaleat (Rhododendron spp.)
 • Heidet (Viburnum spp.)
 • Lehtosaarni (Fraxinus exelsior)
 • Euroopanlehtikuusi, (Larix decidua), japaninlehtikuusi (Larix kaempferi), henrinlehtikuusi (Larix x eurolepis)
 • Douglaskuusi (Pseudotsuga menziesii)
 • Punatammi (Quercus rubra), turkintammi (Quercus cerris), rautatammi (Quercus ilex)
 • Kameliat (Camellia)
 • Jalokastanja (Castanea sativa)

Muita isäntäkasveja

 • Hevoskastanjat, kanervat, mustikat, puolukat, syreenit, vaahterat

Levinneisyys

 • Yhdysvallat: Esiintymiä monessa osavaltiossa, metsätuhoja erityisesti tammilla Kaliforniassa.
 • Iso-Britannia: Metsätuhoja lehtikuusilla etenkin Lounais-Englannissa ja Skotlannissa
 • Keski-Eurooppa: Löydöksiä useissa maissa taimitarhoilla ja luonnossa, isäntäkasveina yleensä alppiruusut
 • Suomessa: Löydöksiä taimitarhoilla ja taimimyymälöissä alppiruusuilta

Oireet

 • Alppiruusuilla ja atsaleoilla: Laikut lehdissä ja oksissa, lehtiruodin ruskettuminen, jälsikerroksen ruskettuminen kuoren alta, versojen kuihtuminen ja kuoleminen.  
 • Lehtipuilla ja –pensailla: Versojen lakastuminen ja ruskettuminen, kuoliolaikut oksissa ja rungossa, erityisesti rungon alaosassa, tumma tervamainen vuoto laikuista, jälsikerroksen ruskettuminen kuoren alta, silmujen tummuminen, lehtilaikut. Pahimmillaan puun latvus ruskettuu ja puu kuolee.
 • Havukasveilla: Neulasten ja nuorten versojen ruskettuminen, lakastuminen ja kuoleminen, rungon kuoliolaikut.

Versopoltteen aiheuttamaa keskisuonen tummumista alppiruusulla (suuri kuva).Versopoltteen aiheuttamaa keskisuonen tummumista alppiruusulla.  Kuva: Kim Tilli (Ruokavirasto)

Versopoltteen aiheuttamia laikkuja alppiruusun oksissa (suuri kuva).Versopoltteen aiheuttamia laikkuja alppiruusun oksissa.  Kuva: Satu Mäkinen

Ruskettuneita versoja alppiruusuissa (suuri kuva).Lehtiruodin ja versojen ruskettuminen alppiruusulla on tyypillinen oire. Kuva: Kim Tilli

Biologia ja leviäminen

 • Itiöpesäkkeitä muodostuu etenkin lehtiin. Itiöpesäkkeissä syntyy parveiluitiöitä, joiden avulla tauti leviää vedessä lehtien pinnalla, vesiroiskeissa ja mahdollisesti myös ilmassa. Parveiluitiöitä syntyy etenkin kosteissa olosuhteissa ja noin 20°C lämpötilassa.
 • Tauti säilyy maassa ja kasvinjätteissä ainakin muutamia kuukausia.
 • Maasta toiseen versopolte leviää taimiaineiston välityksellä.

Leviämisen estäminen

 • Taimiaineiston tuotannossa tulee käyttää tervettä lisäysaineistoa ja noudattaa hyvää viljelyhygieniaa. 
 • Myytävän ja maahantuotavan taimiaineiston pitää täyttää lainsäädännön vaatimukset.
 • Taimiaineiston tuotannossa kasvit tarkastetaan omavalvontana ja noudatetaan laatutuhoojalle asetettuja vaatimuksia.
  • Taimiaineiston tuotannossa tulee noudattaa asetuksen (EU) 2019/2072 liitteen V vaatimuksia, jos versopoltetta esiintyy.