Toimenpiteet versopoltteelle taimituotannossa

Jos alla mainituilla isäntäkasveilla esiintyy taimituotannossa versopoltteen (Phytophthora ramorum) oireita, tekee toimija EU-asetuksen 2021/2285 mukaiset toimenpiteet, joilla varmistetaan myytävien taimien terveys.

Toimenpiteet koskevat seuraavia versopoltteen isäntäkasveja:

 • Alppiruusut ja atsalet (Rhododendron, muut kuin R. simsii)
 • Heidet (Viburnum)
 • Lehtosaarni (Fraxinus excelsior)
 • Euroopanlehtikuusi (Larix decidua)
 • Japaninlehtikuusi (Larix kaempferi)
 • Henrinlehtikuusi (Larix × eurolepis A. Henry)
 • Douglaskuusi (Pseudotsuga menziesii)
 • Camellia, Castanea sativa, Quercus cerris, Quercus ilex, Quercus rubra

1. Tuotantotilassa olevat kasvit, joissa on Phytophthora ramorum (EU-isolaatit) -kasvintuhoojan aiheuttamia oireita, ja kaikki kasvit 2 metrin säteellä oireisesta aineistosta on poistettu ja hävitetty multineen;

ja

2. Kaikkien oireisista kasveista 10 metrin säteellä olevien isäntäkasvien ja tartunnalle alttiista erästä mahdollisesti jäljellä olevien kasvien osalta:

 • kasveissa ei ole kolmen kuukauden aikana oireisten kasvien havaitsemisesta havaittu Phytophthora ramorum (EU-isolaatit) -kasvintuhoojan aiheuttamia oireita vähintään kahdessa kasvintuhoojan havaitsemiseksi tarkoituksenmukaisina aikoina tehdyssä tarkastuksessa, ja kyseisten kolmen kuukauden aikana ei ole tehty käsittelyjä Phytophthora ramorum (EU-isolaatit) -kasvintuhoojan aiheuttamien oireiden poistamiseksi; ja

 • kyseisen kolmen kuukauden jakson jälkeen:
  • kyseisissä tuotantotilassa olevissa kasveissa ei ole havaittu Phytophthora ramorum (EU-isolaatit) -kasvintuhoojan aiheuttamia oireita tai

  • siirrettäviksi tarkoitetuista kasveista otettu edustava näyte on testattu ja todettu vapaaksi Phytophthora ramorum (EU-isolaatit) -kasvintuhoojasta;

   ja

3. Kaikkien muiden tuotantopaikassa olevien kasvien osalta:

 • kyseisissä tuotantotilassa olevissa kasveissa ei ole havaittu Phytophthora ramorum (EU-isolaatit) -kasvintuhoojan aiheuttamia oireita tai

 • siirrettäviksi tarkoitetuista kasveista otettu edustava näyte on testattu ja todettu vapaaksi Phytophthora ramorum (EU-isolaatit) -kasvintuhoojasta.
Sivu on viimeksi päivitetty 21.4.2022