Nesidiocoris tenuis -lude

Nesidiocoris tenuis on sekä biologinen torjuntaeliö että tuholainen, joka levisi Suomeen vuonna 2008. Se on Suomessa aiheuttanut vahinkoa tomaattituotannossa talvikaudella. N. tenuis aiheuttaa vioituksia kasveille etenkin silloin, kun jauhiaisia tai muuta hyönteisravintoa ei ole sille riittävästi tarjolla. N. tenuis on ongelmallinen myös, koska se vaikeuttaa biologisen torjunnan käyttöä.

N. tenuis -lude ei ole karanteenituhooja, joten siitä ei tarvitse ilmoittaa Ruokavirastoon. Myytävässä taimiaineistossa luteita ei kuitenkaan saa olla.

nesidiocoris_tenuis_veikko_rinne.jpgNesidiocoris tenuis -lude. Kuva: Veikko Rinne, Turun yliopisto.
Lataa kuva isompana.

nesidiocoris_tenuis_vioitus_tomaatilla_hannunen_2_2.jpg

N. tenuis -luteen imentä aiheuttaa tomaatin kukkien putoamista. Kuva: Salla Hannunen, Ruokavirasto. Lataa kuva isompana.

nesidiocoris_tenuis_vioitus_tomaatilla_hannunen_1_2.jpg

N. tenuis -luteen aiheuttama vioitus tomaatin varressa. Kuva: Salla Hannunen, Ruokavirasto. Lataa kuva isompana.

Ravinto

N. tenuis käyttää ravinnokseen sekä hyönteisiä että kasveja.  Se aiheuttaa vioituksia kasveille etenkin silloin, kun jauhiaisia tai muuta hyönteisravintoa ei ole sille riittävästi tarjolla. Suomessa luteet joutuvat talvella pysymään kasvihuoneissa ja imemään ravinnokseen kasveja, jos niille ei ole tarjolla hyönteisravintoa.

Levinneisyys

N. tenuis -ludetta esiintyy luonnossa trooppisilla ja subtrooppisilla alueilla mm. Afrikassa, Aasiassa ja Välimeren maissa.

Vioitus

N. tenuis vioittaa kasveja imemällä kasvinesteitä kukkavarsista, kasvupisteistä, varsista ja hedelmistä. Sen sylki on kasveille myrkyllistä, ja se aiheuttaa imemiskohdan turpoamista ja kukkien kuolemista.

Luteen imentä aiheuttaa tomaatilla kukkavarsiin rengasmaisia korkkiintuneita jälkiä ja kukkien putoamista. Varsiin imentä aiheuttaa turvonneita, epämuodostuneita kohtia. Versojen latvat voivat haaroittua.

Kukkien putoaminen näkyy sadon määrän vähenemisenä. Varren imentä taas heikentää vartta niin, että se katkeaa helposti hoitotoimien yhteydessä.

Elinkierto ja leviäminen

Valotettujen vihannesviljelmien olosuhteet ovat N. tenuis -luteille sopivat.

Lude lisääntyy parhaiten 20 - 30 ºC lämpötilassa, ja tällaisissa olosuhteissa muutaman yksilön populaatio voi talvikauden aikana kasvaa niin suureksi, että se aiheuttaa vahinkoa tomaattiviljelmällä.

N. tenuis on ongelmallinen myös, koska se vaikeuttaa biologisen torjunnan käyttöä. N. tenuis voi syrjäyttää biologiseen torjuntaan käytetyt jauhiaisluteet nopeasti, koska se lisääntyy valoviljelmien olosuhteissa jauhiaisluteita nopeammin.

Leviämisen estäminen ja torjunta

Käytännössä N. tenuis luteen hävittäminen kasvihuoneesta edellyttää kasvuston hävittämistä ja noin kahden viikon viljelykatkoa, joka tulee toteuttaa talven aikana.

N. tenuis -lude ei kestä pakkasta vaan 0 ˚C:ssa se kuolee viikossa ja -5 ˚C:ssa muutamassa päivässä. + 5 ˚C lämpötilassa luteet kuolevat noin kahdessa viikossa.

Lude ei pysty talvehtimaan Suomessa ulkona.