Vantaan aasianrunkojääräesiintymän rajattu alue

Suomen ensimmäinen aasianrunkojääräesiintymä todettiin lokakuussa 2015 Vantaan Kuninkaanmäen alueelta. Eviran päätöksellä rajoitetaan tiettyjen kasvilajien ja lehtipuisen puutavaran siirtoa alueen ulkopuolelle, jotta aasianrunkojääriä ei pääsisi leviämään uusille alueille. Rajatun alueen koko on noin 15 km2 ja se sisältää saastuneen vyöhykkeen ja sen ympärillä olevan puskurivyöhykkeen.

Päätöksen rajoituksista tarkemmin Eviran päätöksessä (Dnro 1396/0610/2016). Päätös on voimassa 31.12.2020 asti.

Puutavaran siirtoa koskevat rajoitukset - puutavaran vastaanottopaikka

Kaadettavista puista tuleva puutavara voidaan käyttää rajatulla alueella ilman käsittelyä. Siirtorajoitus koskee kaikkea yli 1 cm:n paksuista lehtipuista puutavaraa, polttopuut, oksat ja risut mukaan lukien, seuraavista puu- ja pensaslajeista:

  • Yleisimmät: koivut, lepät, vaahterat, haavat, poppelit, pajut, raidat, salavat, saarnet, jalavat, lehmukset, hevoskastanjat ja pähkinäpensaat
  • Harvinaisemmat: katsurat, pyökit, valkopyökit, plataanit ja rakkopuut.

Siirtorajoitus ei siis koske kaikkia lehtipuu- ja -pensaslajeja.  Rajoitus ei koske tammea, pihlajaa, tuomea, orapihlajaa sekä useita hedelmä- ja koristekasvilajeja. 

Lehtipuutavaran vastaanotto

Siirtorajoituksen mukaista puutavaraa voi toimittaa Ruokaviraston ylläpitämään puutavaran vastaanottopaikkaan, joka sijaitsee Vanhan Porvoontien ja Itäisen Valkoisenlähteentien kohdalla. Portti on avoinna touko-lokakuun ajan tiistaisin klo 12-19 (ei juhlapäivinä). Muina aikoina puutavaraa voi toimittaa sopimuksen mukaan. Vastaanottopaikkaa hoitaa T. Siven Oy, puh. 040 7276 146.

Puutavaran siirto rajatulta alueelta -
toimijoiden yhteystietoja

Eviran päätöksessä mainitun lehtipuutavaran siirto pois rajatulta alueelta on sallittua vain käsiteltynä (esimerkiksi haketettuna). Käsittely tulee tehdä rajatulla alueella. Alla on luettelo toimijoista, jotka ovat ilmoittaneet valmiudestaan kerätä puutavaraa käsittelyä varten. Toimijat toimivat itsenäisesti omalla vastuullaan ja puutavaran keruusta aiheutuvista kustannuksista vastaa kiinteistön omistaja. Useimmat puutavaran keruuta suorittavat toimijat myös kaatavat puita ja hakettavat puuta myös paikan päällä.

Toimijat, jotka haluavat yhteystietonsa alla olevalle listalle, pyydetään ottamaan yhteyttä Ruokavirastoon sähköpostitse kasvinterveys@evira.fi


Poikkeukset

Mikäli puutavaraa on tarve siirtää kuorinta ja kuumennus- tai prosessointikäsiteltäväksi rajatun alueen ulkopuolelle, toimijan tulee tehdä asiasta ilmoitus Ruokavirastoon vähintään kaksi viikkoa ennen siirtoajankohtaa. Ilmoitus tulee toimittaa Ruokaviraston kirjaamoon osoitteella Mustialankatu 3, 00790 Helsinki tai sähköpostitse kirjaamo@ruokavirasto.fi.

  • Ilmoituslomake tarpeesta siirtää lehtipuutavaraa käsiteltäväksi (pdf)


Lisätietoja:
Atro Virtanen, p. 040 704 9607, atro.virtanen@ruokavirasto.fi  
Liisa Vihervuori p. 040 057 1060, liisa.vihervuori@ruokavirasto.fi

 

Video (youtube): Vantaalla kaadettiin puita aasianrunkojäärien vuoksi 

 

Katso kartta suurempana

Kartat rajatusta alueesta ja saastuneesta vyöhykkeestä

 

rajattualue_kuvake_pieni.jpg

Rajattu alue Lataa isompi kuva  (jpg, 7100 Kt)

saastunutalue_kuvake_pieni.jpg

Saastunut alue Lataa isompi kuva (jpg, 1345 kt)