Juurikkaan nekroottinen keltasuonivirus

Juurikkaan nekroottinen keltasuonivirus eli ritsomania  (Beet necrotic yellow vein virus, BNYVV) on kasvinterveyden suojelemisesta annetun lain (702/2003) tarkoittama vaarallinen kasvintuhooja. Se aiheuttaa juurikaskasvustossa juuriston parroittumista ja kitukasvuisuutta. Juurikkaat jäävät pieniksi ja niiden sokeripitoisuus alhaiseksi. Tauti leviää tehokkaasti maa-aineksen välityksellä ja säilyy maassa vuosia.

Suomessa ritsomaniaa ei ole todettu koskaan, ja Suomi on ritsomanian suhteen suoja-aluetta EU:ssa.