Omenakotilo

Vedenalaiskuvaaja löysi elokuussa 2015 suuren vesikotilon Saimaan Vehkataipaleelta, Lappeenrannan pohjoispuolelta. Kesällä 2017 kotilo määritettiin omenakotiloihin eli Pomacea-sukuun kuuluvaksi, vesikasveille haitalliseksi lajiksi. Evira kartoitti havaintopaikan lähiympäristön syyskuussa 2017, mutta omenakotiloita ei löytynyt lisää.

Omenakotiloa on vaikea torjua ja se on määritelty EU:ssa haitalliseksi vesikasveille. Sen hallitsemiseksi on EU:n kasvinterveyslainsäädäntöön kuuluva täytäntöönpanopäätös, jonka mukaan Pomacea-suvun kotilojen maahantuonti ja levittäminen on kielletty EU:n alueella. Jos omenakotiloita löytyy luonnosta, on viranomaisen määritettävä niiden saastuttama alue ja muodostettava saastuneen alueen ympärille puskurialue.

Omenakotilo kiven päällä veden alla (suuri kuva).Omenakotilo. Kuva Pekka Tuuri.

Kasvinterveysyksikkö sai 28.8.2017 tietää, että Suomessa on vuonna 2015 tehty havainto suuresta vesikotilosta Saimaan Vehkataipaleelta Lappeenrannan pohjoispuolella. Vesikotilo määritettiin kesällä 2017 valokuvien perusteella ympäristöhallinnon nilviäistyöryhmässä omenakotiloihin eli Pomacea-sukuun kuuluvaksi.

SYKE tiedotti suuren vesikotilon löytymisestä sivuillaan 28.8.2017 sekä Twitterissä. SYKEn tiedotteen mukaan kotilo on hyvin todennäköisesti joutunut Saimaaseen ihmisen toimesta. Omenakotiloiden leviäminen maailmalla liittyy pääosin akvaarioharrastukseen.

EU on tehnyt Pomacea-suvusta riskinarvioinnin. Sen mukaan tuhooja pystyisi esiintymään ja leviämään vain aivan eteläisimmissä EU-maissa. Suomen lämpötiloissa sen esiintyminen ja leviäminen on siten erittäin epätodennäköistä. On siis hyvin mahdollista, ettei elokuussa 2015 valokuvattu vesikotilo ole säilynyt hengissä vesien viilettyä.

Omenakotilon löytöpaikkaa ja ympäristöä kartoitettiin

Kasvinterveysyksikkö kartoitti omenakotilon havaintopaikan ympäristön 13.9.2017. Kartoituksessa olivat mukana Eviran tarkastaja, SYKEn tutkijoita ja kotilon vuonna 2015 kuvannut sukeltaja.

Kartoituksen kohteena oli Vehkataipaleen kanavan Pien-Saimaan puoleisen pään edustan pyörteistä syvännekuoppaa sekä kanavan suulta avautuvan Viskarinlahden aluetta. Tämän ohella kartoitettiin vielä noin 10 km Vehkataipaleesta etelään olevaa rantaa. Ranta valittiin kartoituksen kohteeksi, koska siellä on esiintynyt Saimaalle luontaisia suurikokoisia kärkiemokotiloita, joten myös muiden kotiloiden arveltiin voivan viihtyä alueella.

Kartoituksella ei löydetty kummastakaan paikasta omenakotiloita. Kasvinterveysyksikkö ei katso tarpeelliseksi jatkaa kartoitusta alueella.

 

Sivu on viimeksi päivitetty 28.9.2020