Versopolte

Versopolte on moni-isäntäinen karanteenituhooja, jonka aiheuttaja on munasieniin kuuluva Phytophthora ramorum. Tammilla tautia kutsutaan tammen äkkikuolemaksi. Versopoltteen oireet vaihtelevat kasvilajeittain. Alppiruusuilla versopolte aiheuttaa versojen ruskettumista ja kuolemista. Lehtipuilla oireina ovat runkoon muodostuvat kuoliolaikut. Esimerkiksi Iso-Britanniassa ja Yhdysvalloissa tauti on aiheuttanut metsätuhoja. Versopoltetta on löydetty luonnosta ja taimitarhoilta monissa Euroopan maissa. Suomessa tautia on todettu alppiruusuilla taimimyymälöissä ja taimitarhoilla.

Ajankohtaista

Jos epäilet versopoltetta ostamissasi alppiruusuntaimissa, ilmoita havainnostasi myymälään. Ruokavirasto ei yleensä ota versopoltenäytteitä kotipuutarhojen alppiruusuista. Sairaat kasvit kannattaa hävittää, jotta tauti ei leviäisi muihin mahdollisiin isäntäkasveihin. Hävittämistä ei kuitenkaan pidä tehdä kompostoimalla tai biojätteenä, jotta tauti ei leviäisi sitä kautta. Jos epäilet versopoltteen levinneen alppiruusuista pihan muihin isäntäkasveihin, ilmoita havainnostasi Ruokavirastoon ilmoituslomakkeella tai sähköpostitse: kasvinterveys@ruokavirasto.fi. Liitä ilmoitukseen mukaan kuva taudin oireista.

Isäntäkasvit

Versopoltteen isäntäkasveja ovat esimerkiksi:

 • Alppiruusut
 • Atsaleat
 • Heidet
 • Hevoskastanjat
 • Kanerva
 • Lehtikuuset
 • Mustikat
 • Puolukat
 • Syreenit
 • Tammet
 • Vaahterat 

Levinneisyys

 • Yhdysvallat: Esiintymiä monessa osavaltiossa, metsätuhoja erityisesti tammilla Kaliforniassa.
 • Iso-Britannia: Metsätuhoja lehtikuusilla etenkin Lounais-Englannissa ja Skotlannissa
 • Keski-Eurooppa: Löydöksiä useissa maissa taimitarhoilla ja luonnossa, isäntäkasveina yleensä alppiruusut
 • Suomessa: Löydöksiä taimitarhoilla ja taimimyymälöissä alppiruusuilta

Oireet

 • Alppiruusuilla ja atsaleoilla: Laikut lehdissä ja oksissa, lehtiruodin ruskettuminen, jälsikerroksen ruskettuminen kuoren alta, versojen kuihtuminen ja kuoleminen.  
 • Lehtipuilla ja –pensailla: Versojen lakastuminen ja ruskettuminen, kuoliolaikut oksissa ja rungossa, erityisesti rungon alaosassa, tumma tervamainen vuoto laikuista, jälsikerroksen ruskettuminen kuoren alta, silmujen tummuminen, lehtilaikut. Pahimmillaan puun latvus ruskettuu ja puu kuolee.
 • Havukasveilla: Neulasten ja nuorten versojen ruskettuminen, lakastuminen ja kuoleminen, rungon kuoliolaikut.

Versopoltteen aiheuttamaa keskisuonen tummumista alppiruusulla (suuri kuva).Versopoltteen aiheuttamaa keskisuonen tummumista alppiruusulla.  Kuva: Kim Tilli (Ruokavirasto)

Versopoltteen aiheuttamia laikkuja alppiruusun oksissa (suuri kuva).Versopoltteen aiheuttamia laikkuja alppiruusun oksissa.  Kuva: Satu Mäkinen

Ruskettuneita versoja alppiruusuissa (suuri kuva).Lehtiruodin ja versojen ruskettuminen alppiruusulla on tyypillinen oire. Kuva: Kim Tilli

Biologia ja leviäminen

 • Itiöpesäkkeitä muodostuu etenkin lehtiin. Itiöpesäkkeissä syntyy parveiluitiöitä, joiden avulla tauti leviää vedessä lehtien pinnalla, vesiroiskeissa ja mahdollisesti myös ilmassa. Parveiluitiöitä syntyy etenkin kosteissa olosuhteissa ja noin 20°C lämpötilassa.
 • Tauti säilyy maassa ja kasvinjätteissä ainakin muutamia kuukausia.
 • Maasta toiseen versopolte leviää taimiaineiston välityksellä.
Sivu on viimeksi päivitetty 18.12.2020