Palsamin kuoliolaikkuvirus

Palsamin kuoliolaikkuvirus (Impatiens necrotic spot virus, INSV) on laatutuhooja seuraavilla kasveilla: pauliinabegonia, sateenkaaripalsami (uudenguineanliisa). Viruksen oireita ei saa olla näiden kasvilajien myytävissä kasveissa. Vaatimus koskee ammattimaiseen jatkokasvatukseen toimitettavaa taimiaineistoa sekä ruukkukasveja ja kesäkukkia.

Palsamin kuoliolaikkuvirus on myös kansallisen vieraslajistrategian laji. Ilmoita havainnosta vieraslajiportaalissa.

Palsamin kuoliolaikkuvirus on kasvitauti, jota esiintyy monilla ruukku- ja ryhmäkasvilajeilla. Virus leviää viljelmille pääasiassa koristekasvien taimien mukana. Viljelmän sisällä sitä levittävät erityisesti kalifornianripsiäiset. Palsamin kuoliolaikkuvirusta esiintyy monissa maissa ja myös Suomessa.

begonia_120203_uo_pieni.jpg

Palsamin kuoliolaikkuviruksen oireita begoniassa.
Kuva: Ulla Oksanen, Ruokavirasto.

kalanchoe_120307_ta_pieni.jpg

Palsamin kuoliolaikkuviruksen oireita tulilatvassa.
Kuva: Terhi Andström, Ruokavirasto.

Isäntäkasvit ja merkitys

 • Aiheuttaa koristekasvituotannossa satotappioita pilaamalla kasvien ulkonäön.
 • Merkittävimmät isäntäkasvit
  • Begonia
  • Sateenkaaripalsami (uudenquineanliisa)
  • Syklaami
  • Tulilatva

Levinneisyys

 • Tavataan ainakin Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa.
 • Esiintyy myös Suomessa.

Oireet

 • Aiheuttaa lehtiin tyypillisiä virusoireita kuten renkaanmuotoisia laikkuja ja kuvioita sekä mosaiikkikuviointia.
 • Voi olla myös oireeton, erityisesti taimiaineistossa.

Biologia ja leviäminen

 • Leviää viljelmille saastuneen taimiaineiston mukana.
 • Vektorina erityisesti kalifornianripsiäinen (Frankliniella occidentalis)

Leviämisen estäminen

 • Taimiaineiston ja koristekasvien tuotannossa tulee käyttää tervettä lisäysaineistoa ja noudattaa hyvää viljelyhygieniaa.
 • Myytävän ja maahantuotavan taimiaineiston sekä koristekasvien pitää täyttää lainsäädännön vaatimukset.
 • Taimiaineiston ja koristekasvien tuotannossa kasvit tarkastetaan omavalvontana ja noudatetaan laatutuhoojalle asetettuja vaatimuksia.
 • Ripsiäisten torjunta vähentää viruksen leviämistä kasvihuoneessa.

 

Sivu on viimeksi päivitetty 27.8.2020