Ohjeita potyvirusten leviämisen ehkäisemiseksi vihannesviljelmällä kasvihuoneessa

Tämä ohje on annettu auttamaan vihannesviljelijää potyvirusten ( Potyvirus-suku) leviämisen estämisessä. Potyvirukset ovat kasvitauteja aiheuttavia viruksia, jotka leviävät kirvojen välityksellä. Monet virustaudit leviävät myös kasvimehussa, jolloin hoitotoimenpiteet saattavat levittää niitä.

Viruksen viljelmälle leviämisen ehkäiseminen

 • Älä tuo viljelmälle muualla kasvatettuja hedelmiä ja vihanneksia. Huomioi muun muassa työntekijöiden eväät.
 • Käytä taimia, jotka on kasvatettu ammattiviljelyyn tarkoitetuista siemenistä. Kuluttajille myytävissä siemenissä on suurempi virusriski.
 • Pese ja desinfioi viljelmän, kaupan ja pakkaamon välillä kiertävät laatikot aina käytön jälkeen. Vaihtoehtoisesti käytä kertakäyttölaatikoita.

Viruksen leviämisen estäminen viljelmän sisällä

 • Tarkkaile ja torju kirvoja tehostetusti.
 • Hävitä heti oireelliset kasvit.
 • Pidä saastuneet ja terveet kasvustot eristettyinä toisistaan. Sulje yhteys viljelyosastojen välillä. Järjestä työt niin, että työntekijät eivät työskentele eri viljelyosastoissa saman päivän aikana.
 • Käytä eri työvälineitä eri viljelyosastoissa.
 • Pese ja desinfioi työvälineet, kädet ja jalkineet riittävän usein. Käytä ja vaihda kertakäyttökäsineet usein. Käytä desinfiointimattoja viljelyosastojen oviaukoissa.
 • Pidä erillään vihannesten keruulaatikot ja kaupassa/pakkaamossa kiertävät laatikot. Käytä eri keruulaatikoita eri viljelyosastoissa. Pese ja desinfioi laatikot säännöllisesti.
 • Desinfioi veitset usein, esimerkiksi joka rivin jälkeen. Pudota veitsi desinfiointiliuokseen ämpäriin jokaisen rivin jälkeen ja ota ämpäristä toinen veitsi käyttöön. Tällöin desinfiointiaika tulee riittävän pitkäksi.
 • Opeta työntekijöitä tunnistamaan tautioireet ja tarkkaile niitä aina hoitotoimenpiteiden yhteydessä.
 • Tee hoitotoimenpiteet riveittäin aina samansuuntaisesti. Tämä vähentää viruksen leviämistä kasvustossa.
 • Älä säilytä kasvinjätteitä tuotantotiloissa.
 • Epäillessäsi potyviruksen esiintymistä kasvustossa, ota välittömästi yhteyttä kasvinterveysviranomaisiin.

Toimenpiteet kasvuston vaihtamisen yhteydessä.

 • Torju kirvat ennen kasvuston vaihtoa.
 • Hävitä koko vihanneskasvusto kerralla. Älä käytä ns. väli-istutusta. Varminta on vaihtaa kaikki viljelmän kasvustot samaan aikaan.
 • Hävitä rikkakasvit, kasvualustat yms.
 • Pese ja desinfioi kaikki työvälineet ja pinnat kuten lattiat ja seinät soveltuvilla valmisteilla ja anna desinfiointiaineen vaikuttaa riittävän kauan.
 • Käytä vain puhtaita työvälineitä uuden kasvuston istuttamisessa ja hoitotöissä.
Sivu on viimeksi päivitetty 6.8.2020