Kasvinterveyslainsäädäntö

EU:n kasvinterveyslainsäädäntö uudistuu 14.12.2019 alkaen. Lue lisää mm. omavalvonnasta ja kasvipassin käyttöön tulevista muutoksista.

Kasvinterveyslainsäädäntö sisältää tiettyjä kasvitauteja ja tuholaisia koskevat rajoitukset, joilla pyritään estämään näiden karanteenituhoojien leviämistä viljelmille ja luontoon. Rajoitukset sisältävät esimerkiksi maahantuontikieltoja tietyille kasveille ja kasvituotteille. Säädöksiin perustuvat myös tuhoojien leviämisen estämiseksi tehtävät tarkastukset ja torjuntatoimenpiteet. Tältä sivulta löydät keskeisimmät kasvinterveyssäädökset.

Kansallinen lainsäädäntö
Seuraavat keskeiset kasvinterveyssäädökset löydät maa- ja metsätalousministeriön sivuilta.

  • Laki kasvinterveyden suojelemisesta 702/2003
  • Maa- ja metsätalousministeriön asetus kasvinterveyden suojelemisesta 17/08 muutoksineen
  • MMM:n asetus perunan vaalean rengasmädän torjunnasta 38/07
  • MMM:n asetus Ralstonia solanacearum -tuhoojan torjunnasta 44/07
  • MMM:n asetus peruna-ankeroisten torjunnasta 7/10
  • MMM:n päätös kasvintuhoojien ja niiden isäntäkasvien kuljettamisen ehdoista 13/96 muutoksineen


Yhteydenotot: kasvinterveys@ruokavirasto.fi