Kasvien tuonti

EU:n kasvinterveyslainsäädäntö muuttuu 14.12.2019 alkaen. Terveystodistusvaatimuksen piiriin tulee runsaasti uusia tuotteita. Jatkossa kaikki elävät/tuoreet kasvit ja kasvinosat vaativat kasvinterveystodistuksen. Siten todistus vaaditaan istutettavaksi tarkoitettujen kasvien (mm. kaikki taimet ja ruukkukasvit) lisäksi myös kaikilta leikkokukilta, leikkovihreiltä, mukuloilta, juurikkailta, sipuleilta, versoilta, juurakoilta, perusrungoilta, rönsyiltä, tuoreilta oksilta, kasvien lehdiltä, joulukuusilta, solukkoviljelmiltä, elävältä siitepölyltä, itiöiltä, silmuilta ja muilta eläviltä kasvinosilta. Näiden tuotteiden kohdalla tarkastusvaatimus vaihtelee tuotteittain 1% aina 100%:iin. Tarkempaa tietoa tarkastusvaatimuksista löydät Ruokaviraston sivuilta (Kasvien ja kasvituotteiden tuonti EU:n ulkopuolelta).

Muutokset koskevat myös hedelmiä ja vihanneksia. Niitä koskevista muutoksista on kerrottu Tullin asiakastiedotteessa (Lainsäädäntö muuttuu – Ennakkotietoa yrityksille).

Kaikki kylvösiemenet (mm. vilja-, nurmi-, vihannes- ja koristekasvien siemenet) vaativat jatkossa kasvinterveystodistuksen. Tulevaisuudessa osalle tehdään aina ja osalle tehdään otannalla kasvinterveydellinen tuontitarkastus. Tarkempaa tietoa siemeniin kohdistuvista kasvinterveysvaatimuksista löydät Ruokaviraston sivuilta säädöksen valmistuttua.

Todistusvaatimus ei koske kuivattuja kasveja, kuten kuivattuja vihtoja. Puutavaran terveystodistusvaatimus säilyy ennallaan. Todistus vaaditaan aina havupuutavaraa tuotaessa ja joiltakin lehtipuulajeilta. (Havupuutavaran tuonti Venäjältä)

Traces-järjestelmän käyttöönotto

Kaikista edellä mainituista kasvinterveystodistusta vaativista eristä tulee tehdä kasvinterveydellinen tuloilmoitus Traces-järjestelmään (Traces kasvien ja puutavaran tuonnissa).

Kasvinterveystodistuksen lisälausekkeet

Kasvinterveystodistus vaaditaan edelleen paperisena, ja tulevaisuudessa kasvinterveystodistuksen lisälausekkeet tulee kirjoittaa auki.

Esimerkki nykyisestä käytännöstä:

“Consignment complies with Annex IV.A.I, point 1.6. option (a) of EC Plant Health Directive 2000/29/EC.”

Sama esimerkki tulevan käytännön mukaan:

“The wood is bark-free and free from grub holes, caused by the genus Monochamus spp. (non-European populations), defined for this purpose as those which are larger than 3 mm across.”

Lisäesimerkkejä tullaan lisäämään Ruokaviraston verkkosivuille.

Uudet tuontikiellot

Useat puuvartiset kasvit ovat jatkossa tuontikiellossa siihen asti, että niiden tuontiin liittyvät kasvinterveydelliset riskit on perusteellisesti arvioitu. Tämän jälkeen ne voidaan vapauttaa tuontikiellosta, jos mahdolliset riskit pystytään hallitsemaan muilla keinoin. Listan korkean riskin kasveista löydät Ruokaviraston sivuilta löytävästä säädöksestä (Tuontikielto korkean riskin kasveille 2018/2019).

Rajatarkastusasemien määrä vähenee kasvien osalta

Ensimmäisessä kappaleessa listattujen kasvien osalta maahantulopaikkojen eli rajatarkastusasemien määrä tulee vähenemään nykyisestä. Näillä näkymin rajatarkastusasemia tulee olemaan Vaalimaan rajatarkastusasemalla, Vuosaaren satamassa ja Helsinki-Vantaan lentokentällä. Puutavaran osalta rajatarkastusasemat säilyvät samoina kuin nykyisin.

Lisätietoja  

 

Sivu on viimeksi päivitetty 11.10.2019